fbpx

Szkolenia dla zarządców i pośredników nieruchomości

Działamy w całej Polsce!

Posiadamy tytuł autoryzowanego przedstawiciela F PPRN

Pomagamy uzyskać dofinansowanie na szkolenie!

Wykorzystaj tę szansę!

Fundacja Rozwoju Regionów we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zaprasza na licencyjne szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników nieruchomości realizowane na terenie województwa małopolskiego i całej Polski.

Fundacja jest jedyną organizacją w Małopolsce, która podpisała porozumienie z Federacją i na jego mocy jest autoryzowanym przedstawicielem F PPRN w Małopolsce do organizowania i przeprowadzania specjalistycznych szkoleń!

Kursy licencyjne realizowane są w oparciu o Minimum Programowe F PPRN zgodnie z zasadami organizacji kursów licencyjnych i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomości i zarządców nieruchomości.

W ofercie FRR znajdują się następujące szkolenia:

  • pośrednik w obrocie  nieruchomości
  • zarządca (administrator) nieruchomości
  • łącznie pośrednik i zarządca nieruchomości
  • inne szkolenia dotyczące rynku nieruchomości (program do uzgodnienia)
  • szkolenia uzupełniające dla licencjonowanych zarządców i pośredników wynikające ze zmian w prawie (program do uzgodnienia) lub szkolenia zamknięte dla pracowników jednej instytucji

Szkolenie może zakończyć się uzyskaniem bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości.

Kurs organizowany jest w systemie modułowym (dwudniowe sesje szkoleniowe
po 8 h). Prowadzimy nabór ciągły na terenie całej Polski.

 

Wzory licencji pośrednika nieruchomości i zarządcy nieruchomościami.

licencja duża-wzór

licencja mała- wzór.

Szczegółowe informacje o licencjach dostępne są na stronie: www.pprn.pl

W celu otrzymania szczegółowych programów szkoleń oraz informacji na temat ich realizacji zapraszamy do kontaktu.

Paulina Lisowska

Tel.: 608 341 318

E- mail: p.lisowska@f-rr.org

 

Powrót do aktualnej oferty szkoleń