fbpx

KLASTER EDUKACJI I PRACY

eec

Klaster Edukacji i Pracy skupia uczestników z obszaru edukacji, rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu, jak również instytucje publiczne. Umożliwia budowanie relacji oraz sieci powiązań biznesowych pomiędzy poszczególnymi Członkami. Inicjatywy klastrowe aktywizują i pobudzają potencjał organizacji zrzeszonych w Klastrze. Dzięki temu każda organizacja i jej przedstawiciel może aktywnie uczestniczyć w życiu Klastra oraz budować wspólnotę ekonomiczną opartą na kapitale społecznym.

Członkami Klastra mogą być m.in.:

  • uczelnie wyższe,
  • szkoły na różnych poziomach nauczania,
  • instytucje szkoleniowe,
  • publiczne służby zatrudnienia,
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy,
  • agencje zatrudnienia,
  • instytucje naukowo-badawcze,
  • organizacje pozarządowe,
  • inne.

Dzięki współpracy Partnerów z wielu różnorodnych obszarów możliwe jest budowanie wielopłaszczyznowych relacji, umożliwiających osiąganie społecznych i gospodarczych celów Klastra. Fundacja, będąca koordynatorem Klastra, korzystając z potencjału poszczególnych członków Klastra, może świadczyć kompleksowe usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Partnera.