fbpx

JAKIE KORZYŚCI OTRZYMASZ BĘDĄC CZŁONKIEM KLASTRA?

Korzyści w obszarze współpracy:

 • nawiązywanie i utrwalanie relacji w celu realizacji wspólnych projektów

 • współpraca z sektorem edukacji i pracy oraz z instytucjami otoczenia biznesu umożliwiająca stworzenie kompleksowej oferty dla Uczestników Klastra

 • nawiązanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego

 • wymiana doświadczeń i praktyk pomiędzy Członkami Klastra

 • efektywna komunikacja, wymiana informacji, transfer wiedzy pomiędzy Członkami Klastra

 • dostęp do eksperckiej wiedzy branżowej

 • stworzenie platformy informacyjno- komunikacyjnej za pośrednictwem strony internetowej Klastra

 • uczestnictwo w workshopach, spotkaniach roboczych

 • diagnozowanie potrzeb Członka Klasta i skuteczne odpowiadanie na jego oczekiwania

Korzyści w obszarze biznesu:

 • wzmocnienie pozycji Partnera w wyniku uczestnictwa w Klastrze

 • obniżenie kosztów działalności prowadzonej przez Partnera (np. przepływ wiedzy, realizacja szkoleń, organizacja konferencji, debat, sympozjów, profesjonalne doradztwo)

 • nawiązanie, utrzymywanie, polepszanie relacji biznesowych z uczestnikami Klastra

 • wzrost konkurencyjności względem firm niebędących Członkiem Klastra

 • możliwość kreowania i realizowania nowych usług Klastra

Korzyści w obszarze promocji (marketing + PR):

 • umacniania wspólnej marki Klastra

 • promocja Klastra oraz jego poszczególnych Członków (materiały drukowane, elektroniczne, eventy) wzmocnienie i promocja wizerunki Partnera na rynku lokalnym i ogólnopolskim