fbpx

„Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse”

Konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Regionów!

W imieniu Fundacji Rozwoju Regionów oraz zagranicznych partnerów tj. Vzdelavacie a konferencne centrum INTENZIVA ze Słowacji i Age Management o. s z Czech mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt.:

„Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse” konferencja odbędzie się 19.01.2016 w Opolu w Sali im. Orła Białego przy ul. Piastowskiej 14

Problematyka zarządzania wiekiem zyskuje na znaczeniu zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i makro i mikroekonomicznej. Prognozy demograficzne zakładające szybkie starzenie się społeczeństwa oraz trwające od lat tendencje wydłużania życia w pełnej aktywności sprawiają, że zarządzanie populacją starszych pracowników będzie w nadchodzących latach nabierało większego znaczenia. Jesteśmy świadkami systematycznego wzrostu liczebności starszych pracowników przy jednoczesnym zmniejszającym się napływie młodych kadr oraz rodzącymi się trudnościami we współpracy pomiędzy przedstawicielami powyższych grup.

Niezaprzeczalne fakty demograficzne, będą niosły za sobą istotne skutki społeczne, ekonomiczne i budżetowe. Dlatego też kształtowanie polityki wiekowej to bardzo istotny temat z punktu widzenia rozwoju regionów. Celem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń i praktyk wśród członków krajów Grupy Wyszehradzkiej, dlatego też prelegenci z Czech i Słowacji przedstawią przedmiotowe rozwiązania ze swoich państw.

Chcemy wspólnie zastanowić się nad strategią zarządzania wiekiem i poszukiwaniem holistycznych rozwiązań. Stąd też do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli krajów partnerskich, instytucji samorządowych, uczelni wyższych, doradców zawodowych, studentów, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli biznesu z innych regionów.

Dodatkowych informacji udziela: Alina Bruska: alina.bruska@f-rr.org, tel.: 502292607. Biuro projektu: Wrocławska 133/2.04, 45-837 Opole Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Konferencja „Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse” finansowana jest przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.