fbpx

OFERTA FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Regionów nie jest sztampową firmą szkoleniową choć w jej ofercie znajdują się ogólne i specjalistyczne szkolenia. Na rynku wyróżnia ją wielopłaszczyznowe, elastyczne podejście do Klienta możliwe dzięki Klastrowi Edukacji i Pracy, którego jest operatorem.   Dzięki wszechstronnemu oraz indywidualnemu podejściu do Klienta Fundacja Rozwoju Regionów potrafi skutecznie:

 • odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie pracodawców,
 • diagnozować i analizować potrzeby szkoleniowe w firmie,
 • szkolić kadrę w zależności od potrzeb rozwojowych firmy,
 • wspierać pracowników w rozwoju zawodowym,
 • podnosić efektywność firmy poprzez prowadzone doradztwo i realizację specjalistycznych szkoleń,
 • wspomagać procesy rekrutacyjne, przyczyniając się do obniżenia kosztów w firmie,
 • przygotowywać absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia rozwojowej ścieżki zawodowej,
 • aktywizować bezrobotnych, działać na rzecz włączenia zawodowego.

Korzystając z oferty Fundacji Rozwoju Regionów oraz zostając jej Partnerem, zyskasz:

 • możliwość współpracy w ramach projektów unijnych,
 • dostęp do realizacji innowacyjnych projektów m.in. Klaster Edukacji i Pracy,
 • możliwość współpracy z Agencjami zatrudnienia w kraju i za granicą,
 • możliwość realizowania szkoleń w różnorodnych obszarach od miękkich, poprzez językowe, komputerowe, do zawodowych,
 • możliwość organizowania targów, seminariów, konferencji w obszarze rynku pracy i edukacji,
 • możliwość współtworzenia marki Klastra Edukacji i Pracy
 • możliwość korzystania z doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia