fbpx

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy.

Jeśli poszukujesz pracy, ale nie ma obecnie interesujących Cię ofert, prześlij nam swoje CV z informacją jaka praca Cię interesuje, a my odezwiemy się, jeśli będziemy mieć ofertę pasującą do Ciebie.

e-mail: rekrutacja@f-rr.org

AKTUALNE OFERTY:

Specjalista ds. turystyki – koordynator merytoryczny imprez targowych i zagranicznych

SPECJALISTA DS. TURYSTYKI – KOORDYNATOR MERYTORYCZNY IMPREZ TARGOWYCH I ZAGRANICZNYCH

Pracodawca: Fundacja Rozwoju Regionów

Miejsce pracy: 33-300 Nowy Sącz, ul I Brygady 6.

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony (36 miesięcy), w tym okres próbny.

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Projekt pn. „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej”.

Termin i proces rekrutacji: w dniach 10-13 maja 2019 roku kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, poprzedzoną testem egzaminacyjnym z języka angielskiego mającym potwierdzić umiejętność posługiwania się językiem co najmniej na poziomie FCE (B.2 +).

Wymagania niezbędne:

 1. znajomość co najmniej angielskiego na poziomie FCE (b.2.+) – potwierdzona testem poprzedzającym rozmowę kwalifikacyjną,
 2. min 3 letnie doświadczenie w zarządzaniu produktem turystycznym rozumianym jako zestaw dóbr i usług umożliwiających turyście przybycie do miejsca występowania atrakcji turystycznych, pobyt i ich wykorzystanie,
 3. umiejętność współpracy i nawiązywania kontaktów,
 4. umiejętność obsługi komputera i pakietu MS Office.

Wymagania pożądane:

 1. Znajomość innych języków obcych, zwłaszcza francuskiego lub niemieckiego,
 2. Wykształcenie wyższe,
 3. Wykształcenie kierunkowe w branży turystycznej lub prowadzenie działalności naukowej w zakresie zarządzania w turystyce,
 4. Doświadczenie w organizacji targów, konferencji, kongresów lub innych imprez w obszarze turystyki i promocji,
 5. Prawo jazdy kategorii B.

Zadania wykonywane na stanowisku pracy:

Realizacja zadań określonych w projekcie „Wsparcie działalności MŚP z branży turystyki oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako turystycznej marki gospodarczej” m.in.:

 1. opracowanie merytorycznych materiałów dla delegacji uczestniczących w targach, w tym indywidualnych materiałów dla poszczególnych uczestników projektu z uwzględnieniem specyfiki ich działalności,
 2. merytoryczna pomoc przedstawicielom MSP podczas pobytów na targach,
 3. nadzór nad programem merytorycznym targów organizowanych w Muszynie,
 4. merytoryczna pomoc przedstawicielom MSP uczestniczącym w targach organizowanych w Muszynie,
 5. merytoryczna koordynacja przygotowania i opracowania treści prezentowanych na targach krajowych i zagranicznych materiałów.

Wymagane dokumenty:

 1. Życiorys (CV);
 2. List motywacyjny;
 3. Oświadczenie, że kandydat:
 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 6. Kopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 7. Kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności.

Miejsce i termin składania dokumentów: Siedziba Fundacji Rozwoju Regionów: 33-330 Nowy Sącz, ul. I Brygady 6. W dniach 26 kwietnia – 9 maja 2019 roku – we wskazanym terminie dokumenty muszą wpłynąć do siedziby Fundacji.

 Oferujemy:

 1. Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę;
 2. Możliwość rozwoju zawodowego;
 3. Elastyczny czas pracy;
 4. Atrakcyjne wynagrodzenie;
 5. Przyjazną atmosferę pracy.

Informujemy, że Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Fundacja Rozwoju Regionów (FRR), z siedzibą ul. I Brygady 6, 33 -300 Nowy Sącz, jako pracodawca, za którego czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Zarząd Fundacji. Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust 1 lit b) RODO, w związku z art. 221 KP), natomiast inne dane, w tym dane o których mowa w art. 9 ust 1 RODO, na podstawie zgody (art. 6 ust 1 lit a) RODO oraz art. 9 ust 2 lit a) RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 KP jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne. Zgromadzone dane będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym przez Zarząd FRR inspektorem ochrony danych, pod adresem mail: iod@f-rr.org lub 33-300 Nowy Sącz, ul I Brygady 6. W przypadku podania danych innych, niż wynikające z art. 221 KP (w tym danych, o których mowa w art. 9 ust 1 RODO prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, w tym danych zawartych w art. 9 ust 1 RODO, dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego przez FRR., zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.Urz. UE L 119, str.1, z późn. zm.)”. 

Młodszy specjalista ds. Projektów UE

MŁODSZY SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UE Miejsce pracy: Nowy Sącz, woj. małopolskie

OBOWIĄZKI

• Wsparcie prac działu projektowego

• Przygotowanie materiałów statusowych oraz raportów projektowych, tworzenie notatek ze spotkań

• Prowadzenie dokumentacji okołoprojektowej i zapewnienie jej gotowości na audyt

• Nadzór nad poprawnym obiegiem dokumentów

WYMAGANIA

• Doświadczenie w realizacji projektów unijnych

• Sumienność w wykonywaniu swoich obowiązków

• Bardzo dobre umiejętności interpersonalne i komunikacyjne

• Umiejętność zbierania i analizy danych

• Umiejętność planowania i organizacji czasu pracy

OFERUJEMY

• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

• udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje

• pracę w przyjaznej atmosferze w zgranym zespole

• wsparcie współpracowników w adaptacji

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV: rekrutacja@f-rr.org


ARCHIWALNE OFERTY:

Kadrowa

Fundacja Rozwoju Regionów poszukuje pracowników na stanowisko:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Kadrowa

Obowiązki:

 •  samodzielna obsługa pracowników w obszarze kadrowo-płacowym
 •  kompleksowe naliczanie wynagrodzeń i zasiłków
 • prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej zgodnie z aktualnymi przepisami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i podatków
 • współpraca z innymi działami w firmie
 • przygotowanie części finansowej do rozliczenia wniosków o płatność w systemie SL2014

Wymagania:

 • doświadczenie na stanowisku min. 2 lata
 • znajomość programu „Mała Księgowość”
 • praktyczna znajomość przepisów z zakresu rozliczania wynagrodzeń, PDOF, ubezpieczeń społecznych
 • dobra znajomość Pakietu Microsoft Office
 • bardzo dobra organizacja pracy
 • umiejętność współpracy w zespole
 • odpowiedzialność i rzetelność
 • znajomość Podręcznika Beneficjenta i Wytycznych dotyczących prowadzenia projektu w części finansowej w ramach perspektywy 2014-2020

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym i ambitnym zespole
 • możliwość rozwoju i samorealizacji
 • możliwość nawiązania długofalowej współpracy

Miejsce pracy:

Biuro operacyjne Fundacji Rozwoju Regionów: ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: aweber@f-rr.org

Kierownik Projektu

Fundacja Rozwoju Regionów poszukuje pracowników na stanowisko:

– Kierownik projektu,

Obowiązki:

 • koordynowanie pracy podległego zespołu,
 • odpowiedzialność za realizację wskaźników projektu,
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z Klientem i Instytucjami wdrażającymi środki unijne,
 • rozliczanie projektów oraz doradztwo w zakresie prowadzenia projektów,
 • nadzór nad poprawnością finansowo-prawną projektów,
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym za realizacje projektu (księgowość, firmy szkoleniowe itp.),
 • tworzenie oraz stała weryfikacja dokumentów projektowych,
 • raportowanie do przełożonych.

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w realizacji projektów dot. rynku pracy/edukacjiwarunek konieczny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność, systematyczność, punktualność,
 • dyspozycyjność i elastyczność,
 • obsługa komputera wraz z pakietem Microsoft Office,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • znajomość systemu SL2014,
 • czynne prawo jazdy B,
 • odporność na stres.

Oferujemy:

 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w młodym i ambitnym zespole,
 •  możliwość rozwoju i samorealizacji,
 •  możliwość nawiązania długofalowej współpracy.

Miejsce pracy:

Biuro operacyjne Fundacji Rozwoju Regionów: ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: aweber@f-rr.org