fbpx

O FUNDACJI

Fundacja Rozwoju Regionów została ustanowiona dla realizacji celów społecznych oraz gospodarczo użytecznych, poprzez wspieranie rozwoju gospodarki i nauki oraz inicjowanie trwałych relacji i powiązań pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi, w celu uzyskania wartości dodanej, wynikającej ze współpracy.

Idea Fundacji Rozwoju Regionów nawiązuje do kluczowych fundamentów odnoszących się do wspierania powiązań pomiędzy partnerami z sektora biznesowego i społecznego, tworzenia klastrów, w celu pobudzenia rozwoju regionów oraz dążenia do wzrostu potencjału poszczególnych partnerów fundacji.

Zadaniem Fundacji jest budowanie przestrzeni dialogu, dającego możliwość wprowadzania konstruktywnych rozwiązań biznesowych pomiędzy podmiotami partnerskimi.

Fundacja zaprasza do współpracy przedstawicieli sektora edukacji, rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki samorządu terytorialnego.