fbpx

PARTNERZY


Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki.


Partnerzy w ramach Projektu Wyszechradzkiego.

Fundacja Rozwoju Regionów

Fundacja Rozwoju Regionów została ustanowiona dla realizacji celów społecznych oraz gospodarczo użytecznych, poprzez wspieranie rozwoju gospodarki i nauki oraz inicjowanie trwałych relacji i powiązań pomiędzy partnerami społecznymi i gospodarczymi, w celu uzyskania wartości dodanej, wynikającej ze współpracy.Idea Fundacji Rozwoju Regionów nawiązuje do kluczowych fundamentów odnoszących się do wspierania powiązań pomiędzy partnerami z sektora biznesowego i społecznego, tworzenia klastrów, w celu pobudzenia rozwoju regionów oraz dążenia do wzrostu potencjału poszczególnych partnerów fundacji.Zadaniem Fundacji jest budowanie przestrzeni dialogu, dającego możliwość wprowadzania konstruktywnych rozwiązań biznesowych pomiędzy podmiotami partnerskimi.
Kontakt: Wrocławska 133/2.04, 45-837 Opole
strona www: www.f-rr.org

Age Management o.s.

Age Management o.s. zrzesza profesjonalistów z dziedziny rozwoju zasobów ludzkich (socjologów, szkoleniowców, psychologów, demografów), którzy od lat aktywnie wpływają na ten obszar, zarówno na poziomie regionalnym, jak i narodowym. Członkowie wykładają na uniwersytetach kwestie związane z rynkiem pracy, działają aktywnie w kilku komisjach wydziałowych (np. MLSA CZ), regularnie uczestniczą w opracowywaniu dokumentów koncepcyjnych i strategicznych w południowym regionie morawskim. Jako członkowie zespołu wdrożeniowego, pracowali w kilkunastu projektach finansowanych ze środków europejskich. Dwaj członkowie zespołu to certyfikowani ewaluatorzy projektów finansowanych z EFS. Członkowie są również aktywnie zaangażowani w przygotowywanie Krajowego Planu Działań na rzecz pozytywnego starzenia się 2013-2017. Pracują również aktywnie w Quality Board CZ (komisja jakości), dla sekcji korporacyjnej odpowiedzialności społecznej.
Kontakt:
Orlí 27, third floor, 602 00, Brno

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne INTENZIVA s.r.o.

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne INTENZIVA s.r.o. dysponuje licznym gronem specjalistów, trenerów i konsultantów, których misją jest wspieranie kształcenia dorosłych oraz kompleksowe usługi konferencyjne dla sektora prywatnego i publicznego. Specjalizują się w zakresie marketingu, sprzedaży i zasobów ludzkich i logistyki.  Intenziva s.r.o. jest członkiem Czeskiego Instytutu Marketingu (CIMA), Słowackiego Instytutu Marketingu (SIMA), Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej (SCCI), Stowarzyszenia Handlu i Turystyki (ZOCR) i Czeskiego Klubu Kadr.
Kontakt:
Kutlíkova 17
851 02 Bratislava 5
Strona WWW: www.intenziva.sk

Partnerzy lokalni.

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki realizuje zadania związane z polityką rozwoju województwa opolskiego, na którą składają się m.in. takie elementy jak: tworzenie warunków rozwoju gospodarczego, kreowanie rynku pracy, pobudzanie aktywności gospodarczej oraz podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa. Centrum inicjuje działania na rzecz wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz tworzenia potencjału inwestycyjnego i usprawnienia procesów pozyskiwania i obsługi inwestorów krajowych i zagranicznych.
Kontakt: ul. Spychalskiego 1a, 45-716 Opole
Strona www: www.ocrg.opolskie.pl