fbpx

PRELEGENCI

 

Krzysztof Duraj

Pracownik Wydziału Obserwatorium Rynku Pracy w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu. Zajmuje się działaniami badawczo-rozwojowymi związanymi z rynkiem pracy. W latach 2014-2015 pełnił funkcję kierownika projektu badawczego Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III. Jednym z działań rozwojowych w ramach projektu była adaptacja szwajcarskich metod zarządzania wiekiem w zakładzie pracy.

Jolanta Maj

Doktor nauk społecznych, adiunkt w katedrze Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydziału Ekonomii i Zarządzania Politechniki Opolskiej, członek i trener Forum European  Diversity Management (Wiedeń), od lat zajmująca się kwestiami zarządzania różnorodnością oraz zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwach, znaczeniem innych zmiennych społeczno-demograficznych dla zarządzania organizacją jak również kulturą organizacyjną i zarządzaniem kompetencjami.

Kordian Kolbiarz 

Burmistrz Nysy, wykładowca, autor wielu artykułów i opracowań dotyczących zagadnień rynku pracy, a także autor programów z zakresu rynku pracy. Przez 10 lat kierował Powiatowym Urzędem Pracy w Nysie. W ostatnich latach, wraz ze swoimi współpracownikami tworzył projekty, które pomogły wielu bezrobotnym mieszkańcom miasta i gminy Nysa w znalezieniu dobrej pracy. W latach 2004-2009 zainicjował i zrealizował wraz ze swoimi współpracownikami rekordową (spośród wszystkich urzędów pracy w Polsce) ilość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Absolwent politologii (Uniwersytet Opolski) oraz studiów podyplomowych (Public Relations w instytucjach rynku pracy) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Iwona Niedojadło

Koordynatorka ds. polityki senioralnej Miasta Opola. Autorka koncepcji prowadzenia polityki senioralnej Miasta Opola na lata 2016-2018 oraz działania Centrum Informacji i Edukacji „Senior w Opolu”. Koordynatorka merytoryczna kwartalnika „Informator Senior w Opolu”. Koordynatorka I Targów Senioralnych OPOLE SENIOR EXPO 2015. Autorka i współrealizatorka projektu „Tworzenie rad seniorów w Powiecie Opolskim”.

Uzyskała tytuł Latarniczki Polski Cyfrowej Roku 2015 w woj. opolskim – projektu wprowadzania osób w wieku 50+ w cyfrowy świat.

 

Ks. dr Arnold Drechsler

Dr nauk teologicznych, od 1991 roku pełni funkcję dyrektora diecezjalnego Caritas, jest też członkiem Rady Naukowej Instytutu Badań Nauczania Papieskiego przy Centrum Kultury i Nauki WTUO w Kamieniu Śląskim. W 2004 roku otrzymał tytuł honorowy: kapelan Jego Świątobliwości. Autor książki: Odpowiedzialni za miłość. Opolska Caritas w latach 1945-2005, laureat Diamentowej Spinki – Nagrody Specjalnej Nowej Trybuny Opolskiej oraz Srebrnego Lauru Umiejętności i Kompetencji Opolskiej Izby Gospodarczej.

Dr mgr Richard Veleta

Absolwent Uniwersytetu Karola w Pradze, wykładowca, nauczyciel, specjalista z zakresu metod edukacyjnych, autor tekstów naukowych dotyczących doskonalenia zawodowego, menadżer, kierownik projektów, członek stowarzyszenia Age Management o. s., współpracownik w zakresie zarządzanie wiekiem w aspekcie wsparcia higieny pracy oraz wykorzystania kwalifikacji pracowników w różnych grupach wiekowych. Działa w tematycznej grupie eksperckiej w projekcie finansowanym ze środków ESF HREOP „Wdrażanie zarządzanie wiekiem w Republice Czeskiej” (2013-2015). Jest również współprowadzącym projektu finansowanego ze środków ESF ECOP „Szkolenie lektorów dla zrównoważonego rozwoju ukierunkowanego na zarządzanie wiekiem” (2013-2015)

Mgr Michaela Kostelniková

Absolwentka Uniwersytetu Masaryka w Brnie, wykładowca, kierownik projektów. Pracownica i członkini stowarzyszenia Age Management o. s. aktywnie uczestnicząca w tematyce z zakresu zarządzania wiekiem. Kierownik finansowy projektu finansowanego przez ESF HREOP „Podejście aktywne, wiek nie ma znaczenia”, którego celem było kompleksowe wsparcie osób 50+ oraz zapewnienie im powrotu na rynek pracy, opiekun szkoły letniej w Irlandii Północnej pt. „Wyzwania i możliwości starzejącego się społeczeństwa: Badanie roli technologii”, która zorganizowana została w ramach projektu PACITA („Parlamenty i społeczeństwo obywatelskie w ocenie technologii”)

Lic. Martina Miškelová

Absolwentka Uniwersytetu Masaryka w Brnie, kierownik projektów, nauczyciel, wykładowca, członkini stowarzyszenia Age Management o. s.. Wspiera realizację projektów dotyczących wdrażania koncepcji zarządzania wiekiem, finansowanych z EDF HREOP m.in.:„Podejście aktywne, wiek nie ma znaczenia” oraz „Wdrażanie zarządzanie wiekiem w Republice Czeskiej” (2013-2015)

Dr Magdalena Wnuk-Olenicz

Doktor nauk społecznych, andragog, edukator osób starszych. Od dziewięciu lat współpracuje z seniorami w ramach realizowanych warsztatów biograficznych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Uczestniczy w projektach edukacyjnych adresowanych do osób starszych (m.in. udział w projekcie „Wrocław dziękuje swoim stulatkom”, projekt międzynarodowy „Co-housing and Social Housing for Elder’s Reactivation”). Od 2005 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami m.in. z andragogiki, elementów gerontologii, gerontologii społecznej. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Dr Witold Potwora

Ekonomista, prorektor na Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, główny specjalista w Dziale Innowacji Urzędu Marszałkowskiego województwa Opolskiego. Uczestniczył w panelu ekspertów w projekcie „Przedsiębiorstwa jutra prognozowanie trendów rozwojowych” na Politechnice Opolskiej. Jako ekspert brał udział w pracach Zespołu Ekspertów dokonujących oceny kryteriów wyboru projektów pod kątem zapisów RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. W ramach 2 Priorytetu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego realizował jako kierownik projektu ,,Kompleksowe badanie zapotrzebowania rynku pracy kadr kwalifikowanych województwa opolskiego w celu dostosowania oferty edukacyjnej i szkoleniowej do jego potrzeb”.

Dawid Seifert

Właściciel, dyrektor, członek zarządu i przedsiębiorca. Specjalizuje się w branży zasobów ludzkich. Szczególnie interesuje go poszukiwanie, rekrutacja i selekcja na polskim i międzynarodowym rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania, promocji i tworzenia struktur agencji zatrudnienia na rynku pracy.
Obszary w których się specjalizuje:
Zarządzanie projektami rekrutacyjnymi, profesjonalne szkolenia specjalistyczne z kompetencji osobistych i społecznych, zarządzanie procesami, marketing internetowy, tworzenie narzędzi HR oceny personelu, testów kompetencyjnych oraz osobowościowych,  tworzenie procedur oraz systemów rekrutacyjnych, tworzenie struktur organizacyjnych dla celów rekrutacji międzynarodowej, delegowanie pracowników do pracy za granicą, szkolenia i doradztwo dla firm pokrywane z środków UE.

Ilona Hegerova

Menadżer, specjalista ds. zasobów ludzkich, Partner Zarządzający Centrum Intenziva. Posiada doświadczenie w zakresie szkoleń w zakresie HR, marketingu i sprzedaży, logistyki i zarządzania.
Od kilku lat we współpracy z partnerami z Czech poświęca się zarządzaniu wiekiem. Od 2014 roku jest członkiem stowarzyszenia zajmującego się zarządzaniem wiekiem, które koncentruje się głównie na grupie pracowników 50+, którzy aktywnie pracują, szukają pracy, zmieniają kwalifikacje.