fbpx

PROGRAM KONFERENCJI

08.30 – 09.00 Rejestracja gości, powitalna kawa
09.00 – 09.15 Otwarcie konferencji
09.15 – 09.40 Demografia regionu – dr Witold Potwora, WSZiA
09.40 – 10.00 Demografia a rynek pracy – Kordian Kolbiarz, Burmistrz Nysy
10.00 – 10.35 Zarządzanie wiekiem – Michaela Kostelnikova, Age Management, (Cz)
10.35 – 10.45 Przerwa kawowa
10.45 – 11.20 Czeskie metody zarządzania wiekiem – Martina Miškelová, Age Management, (Cz)
11.20 – 12.00 Zarządzanie wiekiem 50 + – Ilona Hegerová, Intenziva, (Sk)
12.00 – 12.20 Szwajcarskie metody zarządzania wiekiem – Krzysztof Duraj, WUP
12.20 – 12.40 Zarządzanie kompetencjami: Czy wiek wpływa na kompetencje – dr Jolanta Maj,
Politechnika Opolska
12.40 – 13.00 przerwa kawowa
13.00 – 13.10 Fundacja Rozwoju Regionów – prezentacja konkursu – Dawid Seifert, FRR
13.10 – 13.30 Znaczenie edukacji i aktywności na rynku pracy osób w wieku senioralnym – dr
Magdalena Wnuk-Olenicz, WSHE
13.30 – 14.00 Panel dyskusyjny: Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse? Międzynarodowa
dyskusja o szansach dla Opolszczyzny
14.00 – 14.20 Srebrna gospodarka w Polsce – czy przedsiębiorcy są przygotowani na rynek
dedykowany seniorom i seniorkom – Iwona Niedojadło, Urząd Miasta Opola
14.20 – 14.50 Innowacyjne metody opieki nad osobami starszymi – ks. dr Arnold Drechsler, Caritas
Diecezji Opolskiej
14.50 – 15.25 Zarządzanie wiekiem na przykładzie szpitali w Czechach – Richard Veleta, Age
Management, (Cz)
15.25 – 16.10 Lunch
16.10 – 16.40 Konsultacje z prelegentami