fbpx

Projekt w ramach Działania 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe”, Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

baner reintegracja aktywizacja


Źródło dofinansowania
: Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014 – 2020.

Tytuł projektu: „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego”

Projekt  w ramach działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe współfinansowane z budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zasięg: Powiat nowosądecki – województwo Małopolskie

Planowany okres realizacji: od 01.01.2018 – 31.12.2018

Cel główny: Celem Projektu jest zwiększenie do końca 2018 r. aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 24 osób w wieku 15-29 lat z grupy NEET, pozostających bez pracy i zamieszkujących w województwie małopolskim w powiecie nowosądeckim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Kryteria udziału w projekcie

Projekt zakłada wsparcie dla osób zamieszkujących powiat nowosądecki, które spełniają łącznie następujące warunki:

– wiek 15 -29 lat

– osoby bierne zawodowo (nie pracujące, nie zarejestrowane w PUP i nie poszukujące pracy)

– osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w POWER 2014-2020, z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w poddziałaniu 1.3.1

Oraz jednocześnie należące do co najmniej jednej z poniższych grup:

  • Osoby niepełnosprawne (def. zg. z ust. 27.08.1997 r. o rehab. zawod. i społ. oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych)
  • Osoby zamieszkujące obszary wiejskie położone poza ZIT

 Oferujemy:

indywidualne poradnictwo psychologiczne,
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– doradztwo zawodowe grupowe,
– coaching motywacyjny i zawodowy,
– pośrednictwo pracy,
– szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,
– 3-miesięcznego staże zawodowe.

Uczestnicy ponadto otrzymują:

  • Stypendium szkoleniowe
  • Zwroty kosztów dojazdu na spotkania z doradcą i psychologiem oraz na szkolenia
  • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia
  • Stypendium stażowe

Dla opiekuna stażysty przewidziano dodatek do wynagrodzenia.

Termin rekrutacji: 01.2018 – 03.2018

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy.pdf
 3. Regulamin udziału w projekcie.pdf
 4. Oświadczenie uczestnika dotyczące danych osobowych.pdf
 5.  Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf

Od dnia 25.05.2018 r. uczestników przystępujących do projektu obowiązuje następujące oświadczenie odnośnie danych osobowych:

Oświadczenie uczestnika zgodne z przepisami RODO.pdf

Kontakt w sprawie projektu:

tel. 608-341-318 lub 735-206-979

Osoba do kontaktu: Anna Zaczyk

email: biuro@f-rr.org

Dokumenty rekrutacyjne można składać w biurze Fundacji Rozwoju Regionów.

Adres biura:

ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz (1 piętro)

Dofinansowanie projektu z UE: 385 459,20 zł

 

Aktualizacja na dzień 07.03.2018

W Projekcie została wprowadzona rekrutacja ciągła. Zachęcamy do kontaktu i zgłoszeń!

 

Aktualizacja na dzień 04.05.2018

W załączniku przedstawiamy aktualną listę uczestników zakwalifikowanych do projektu:

Lista zrekrutowanych osób.pdf

 

Aktualizacja na dzień 01.08.2018

Są jeszcze wolne miejsca na 3 miesięczne staże zawodowe! Zachęcamy do udziału w Projekcie i zdobywania nowych doświadczeń zawodowych.

 

Aktualizacja na dzień 31.08.2018

Informujemy, że dodatkowa rekrutacja do projektu została już zakończona. Pełna lista uczestników dostępna jest poniżej:

Lista uczestników projektu w ramach działania 1.2

LISTA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

,,Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego’’

Realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionów współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza i Edukacja (PO WER) ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Poddziałanie 1.2.1 ,,Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego’’

Imię i Nazwisko Uczestnika:

1 Broda Angelina

2 Dadał Michał

3 Drzyzga Anna

4 Dziedziak Paweł

5 Grzyb Natalia

6 Handy Kinga

7 Kita Beta

8 Kołdras Katarzyna

9 Koral Justyna

10 Kukla Adam

11 Matusik Anna

12 Matusik Michał

13 Mentel Łukasz

14 Niziołek Natalia

15 Opyd Joanna

16 Pasterczyk Kamila

17 Popiela Patryk

18 Siwek Karol

19 Stelmach Damian

20 Szwala Oliwia

21 Święs Dawid

22 Tobiasz Katarzyna

23 Wielgus Monika

24 Zawiślak-Woźny Agnieszka

25 Aleksandra Kogut

26 Marlena Gołyźniak