fbpx

Projekt w ramach Działania 10.1.3

baner kompetencje kluczowe projekt

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2.804.616 zł).

Tytuł projektu: „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018”

Całkowita wartość Projektu: 3.299.548,24 zł

Zasięg: Gmina Krynica-Zdrój, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój.

Okres realizacji: od 01-08-2017 do 31-07-2018

Cel główny: Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych 1243 uczniów (634k/609m) z 16 szkół z gmin Piwniczna-Zdrój, Muszyna oraz Krynica-Zdrój oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 202 nauczycieli (164k/38m) tych szkół w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi w pracy z uczniami, jak również wyrównanie dysproporcji w poziomie kompetencji kluczowych 331 uczniów (168k/163m) poprzez pomoc stypendialną w roku szkolnym 2017/2018

Projekt skierowany do: 

 1. Uczniów uczących się w następujących szkołach: 

wlasciwy-spis-szkol

 1. Nauczycieli pracujących w ww. szkołach.

Rodzaj przyznanego wsparcia: 

 1. Zajęcia dydaktyczne w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matematyki oraz kompetencji informatycznych w postaci m.in.: kół zainteresowań, lekcji terenowych, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 2. Szkolenia, warsztaty i studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu
 3. Zakup wyposażenia dla ww. szkół do nauczania przedmiotów przyrodniczych, matematyki i kompetencji informatycznych
 4. Wyjazdy edukacyjne (teren Małopolski).
 5. Pomoc stypendialna.

Biuro Projektu:

Fundacja Rozwoju Regionów

1 Brygady 6, (1 piętro)

33-300 Nowy Sącz

tel. 608-341-318

Uwaga:

Informujemy, że Punkty rekrutacyjne znajdują się w każdej z wymienionych powyżej szkół.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Zapytanie ofertowe nr 1/10.1.3/WM.pdf
 2. Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 1/10.1.3/WM.pdf
 3. Zapytanie ofertowe nr 2/10.1.3/WM.pdf
 4. Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 2/10.1.3/WM.pdf
 5. Zapytanie ofertowe nr 3/10.1.3/WM.pdf
 6. Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/10.1.3/WM.pdf
 7. Zapytanie ofertowe nr 4/10.1.3/WM.pdf
 8. Załączniki do zapytania ofertowego nr 4/10.1.3/WM.pdf
 9. Zapytanie ofertowe nr 5/10.1.3/WM.pdf
 10. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/10.1.3/WM/pdf
 11. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/10.1.3/WM/pdf
 12. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 5/10.1.3/WM/pdf
 13. Zapytanie ofertowe nr 6/10.1.3/WM.pdf
 14. Wzór oferty do zapytania ofertowego nr 6/10.1.3/WM.pdf