fbpx
Baner projektu 8.2.

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: „Szybki powrót na rynek pracy – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo osób z powiatu nowosądeckiego”

Zasięg: Powiat nowosądecki – województwo Małopolskie
Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 – 31.12.2019

Cel główny: Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca 2019 roku aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 120 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy i zamieszkujących w woj. małopolskim w powiecie nowosądeckim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Kryteria udziału w projekcie

Projekt zakłada wsparcie dla osób zamieszkujących powiat nowosądecki w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 r.ż

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby o niskich kwalifikacjach

– kobiety

– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

 Oferujemy:

– indywidualne wsparcie psychologiczne,
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– coaching motywacyjny i/lub zawodowy,
– pośrednictwo pracy,
– szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,
– 3-miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy ponadto otrzymują:

 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na spotkania z doradcą i psychologiem oraz na szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia
 • Stypendium stażowe,
 • Zwroty za opiekę nad osobą zależną podczas szkolenia
  oraz stażu.     

Dla opiekuna stażysty przewidziano dodatek do wynagrodzenia.

Termin rekrutacji: 01.2019 – 03.2019

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin udziału w projekcie.pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy.pdf
 3. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf
 6. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo.pdf

 

Chęć udziału w projekcie można zgłosić także elektronicznie poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Formularz rekrutacyjny online

 

Aktualności:

Dni otwarte Projektu

W każdy czwartek miesiąca w godzinach 8.00 – 15.00 w Biurze Projektu ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz (Kontakt: 735-205-145 lub 735-206-979). odbywają się dni Otwarte Projektu „Szybki powrót na rynek pracy – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo osób z powiatu nowosądeckiego”. Podczas wydarzenia będziemy wszystkim zainteresowanym przekazywać informację na temat udziału w Projekcie oraz prowadzić rekrutację. Zapraszamy!