fbpx
Baner projektu 8.2.

Informacje o projekcie

 

Tytuł projektu: „Szybki powrót na rynek pracy – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo osób z powiatu nowosądeckiego”

Zasięg: Powiat nowosądecki – województwo Małopolskie
Planowany okres realizacji: od 01.01.2019 – 31.12.2019

Cel główny: Celem głównym projektu jest zwiększenie do końca 2019 roku aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji i/lub kompetencji 120 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy i zamieszkujących w woj. małopolskim w powiecie nowosądeckim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Kryteria udziału w projekcie

Projekt zakłada wsparcie dla osób zamieszkujących powiat nowosądecki w wieku 30 lat i więcej, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo), które należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

– osoby powyżej 50 r.ż

– osoby długotrwale bezrobotne

– osoby z niepełnosprawnościami

– osoby o niskich kwalifikacjach

– kobiety

– bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat

 Oferujemy:

– indywidualne wsparcie psychologiczne,
– indywidualne doradztwo zawodowe,
– coaching motywacyjny i/lub zawodowy,
– pośrednictwo pracy,
– szkolenia zawodowe zakończone certyfikatem,
– 3-miesięczne staże zawodowe.

Uczestnicy ponadto otrzymują:

 • Stypendium szkoleniowe,
 • Zwroty kosztów dojazdu na spotkania z doradcą i psychologiem oraz na szkolenia,
 • Materiały szkoleniowe oraz catering podczas szkolenia
 • Stypendium stażowe,
 • Zwroty za opiekę nad osobą zależną podczas szkolenia
  oraz stażu.     

Dla opiekuna stażysty przewidziano dodatek do wynagrodzenia.

Termin rekrutacji: 01.2019 – 03.2019

Dokumenty rekrutacyjne:

 1. Regulamin udziału w projekcie.pdf
 2. Formularz zgłoszeniowy.pdf
 3. Oświadczenie uczestnika projektu.pdf
 4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie.pdf
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie.pdf
 6. Oświadczenie o posiadaniu statusu osoby biernej zawodowo.pdf

 

Chęć udziału w projekcie można zgłosić także elektronicznie poprzez poniższy formularz kontaktowy:

Formularz rekrutacyjny online

 

Aktualności:

Dni otwarte Projektu

W każdy czwartek miesiąca w godzinach 8.00 – 15.00 w Biurze Projektu ul. 1 Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz (Kontakt: 735-205-145 lub 735-206-979). odbywają się dni Otwarte Projektu „Szybki powrót na rynek pracy – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo osób z powiatu nowosądeckiego”. Podczas wydarzenia będziemy wszystkim zainteresowanym przekazywać informację na temat udziału w Projekcie oraz prowadzić rekrutację. Zapraszamy!

 

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 

L.p. Imię i nazwisko uczestnika

1. Agata Bodziona

2. Agata Długosz

3. Agata Kowalewska

4. Agnieszka Golonka

5. Agnieszka Lichoń

6. Agnieszka Pławecka

7. Agnieszka Sekuła

8. Anita Jaworska

9. Anna Bołoz

10. Anna Cebula

11 .Anna Ciapała

12. Anna Drzyzga

13. Anna Dulak

14. Anna Hadała

15. Anna Koszkul

16. Anna Padula

17. Anna Pawlik

18. Anna Salamon

19. Anna Skrzypniak

20. Barbara Bołoz

21. Barbara Broniszewska

22. Barbara Jaworska

23. Barbara Matusik

24. Beata Tomasiak

25. Bogdan Hebda

26. Danuta Długosz

27. Dorota Czaja

28. Dorota Czarny

29. Dorota Dominik

30. Dorota Marcisz

31 .Elżbieta Krygier

32. Grażyna Augustyńska

33. Grażyna Barabasz

34. Grzegorz Waśko

35. Gustaw Toczek

36. Halina Gumulak

37. Halina Tokarz

38. Igor Atanaziewicz

39. Iwona Chronowska

40. Iwona Dudek

41. Iwona Koszyk

42. Iwona Szewczyk

43. Iwona Szkałuba

44. Izabela Michalik

45. Jacek Domasik

46. Jacek Mucha

47. Jacek Wiater

48. Jadwiga Długosz

49. Jadwiga Szczepanowicz

50. Jan Pietrzak

51. Jan Stępka

52. Joanna Gruca

53. Joanna Ortyl

54. Jolanta Sokołowska

55. Józef Sowa

56. Justyna Sułkowska

57. Kamila Zajas – Izworska

58. Karolina Górowska

59. Katarzyna Barnowska

60. Katarzyna Bochenek

61. Katarzyna Górowska

62. Kazimierz Sowa

63. Krystyna Mordarska

64. Krzysztof Waligóra

65. Leszek Mikołajczyk

66. Lucja Gargula

67. Lucyna Polakiewicz

68. Lucyna Sułkowska

69. Lucyna Wójtowicz

70. Maciej Wiater

71. Małgorzata Baran

72. Małgorzata Cichoń

73. Małgorzata Kościółek

74. Małgorzata Niemas

75. Małgorzata Obrzut

76. Małgorzata Repetowska

77. Małgorzata Rumin

78. Małgorzata Ruśniak – Worobiow

79. Małgorzata Żywczak

80. Maria Gargula

81. Maria Kasperska

82. Maria Liszka

83. Maria Sadowska

84. Maria Sosin

85. Maria Szczęśniak

86. Marta Gałysa

87. Marta Kowalicka

88. Marta Soboń

89. Marzena Tokarczyk

90. Michał Kołbon

91. Mirosław Szkaradek

92. Monika Krzysztofiak

93. Monika Padula

94. Monika Plata

95. Paulina Drożdż

96. Paweł Widomski

97. Paweł Źrałka

98. Piotr Burzyński

99. Piotr Fryc

100. Piotr Szczerkowski

101. Piotr Wesołowski

102. Piotr Wołek

103. Renata Grucela

104. Renata Rzemińska

105. Renata Wolak

106. Sabina Szeląg

107. Salamon Aneta

108. Sławomir Siedlarz

109. Stanisław Marczyk

110. Sylwia Król

111. Sylwia Poręba

112. Sylwia Wojnarowska

113. Tomasz Przeworski

114. Wacław Lis

115. Weronika Skwarczowska

116. Wiesława Kopycińska

117. Zdzisław Chrząstek

118. Zofia Góra

119. Zofia Nowak

120. Zuzanna Świnka 

121. Zygmunt Bogdański