fbpx

Projekt w ramach Działania 8.2 RPO WM 2014-2020

projekt_82

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 ze środków budżetu państwa oraz ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tytuł projektu: Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski.
Zasięg: Województwo Małopolskie.
Okres realizacji: od 01-10-2016 do 30-11-2017.
Cel główny: Celem głównym jest zwiększenie aktywności zawodowej i podniesienie kwalifikacji 24 osób w wieku powyżej 30 lat, pozostających bez pracy (bezrobotnych i biernych zawodowo) i zamieszkujących w województwie małopolskim, prowadzące do podjęcia i utrzymania przez nich zatrudnienia.

Projekt skierowany do osób powyżej 30 r.ż. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt oraz zapoznanie się z dokumentacją projektową załączoną poniżej.

Oferujemy:

– kompleksowe i indywidualne doradztwo zawodowe,
– indywidualne poradnictwo psychologiczne,
– szkolenia zakończone certyfikacją,
– 3 miesięczne staże z gwarancją zatrudnienia.

Każda forma wsparcia obejmuje zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe, stypendium stażowe.

Osoby do kontaktu:

tel. 608-341-318
Paulina Lisowska Koordynator ds. merytorycznych plisowska@f-rr.org

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1_regulamin-udzialu-w-projekcie_8-2
2_formularz_zgloszeniowy
3_oswiadczenie_uczestnika_projektu_dane_osobowe
4_deklaracja_uczestnictwa_w_projekcie
5_umowa-uczestnictwa-w-projekcie

WAŻNA INFORMACJA (09.11.2016):

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane udziałem w projekcie współfinansowanym z UE na spotkanie informujące, które odbędzie się Biurze Projektu przy ul. M. Reja 20 w Nowym Sączu w dniu 15.11.2016 r.