fbpx

UCZESTNICY KLASTRA

 

Klaster Edukacji i Pracy skupia Uczestników z obszaru edukacji, rynku pracy, instytucje otoczenia biznesu, jak również instytucje publiczne. Dzięki współpracy Partnerów z wielu różnorodnych obszarów możliwe jest budowanie wielopłaszczyznowych relacji, umożliwiających osiąganie społecznych i gospodarczych celów Klastra.

Partnerzy z obszaru edukacji:

  • szkoły zawodowe – kształtujące kompetencje i kwalifikacje przyszłych pracowników,
  • uczelnie wyższe – kształcące specjalistów na potrzeby rynku pracy,
  • instytucje szkoleniowe spoza formalnego systemu kształcenia – uzupełniające ofertę kształcenia formalnego, reagując elastycznie na potrzeby pracodawców.

Partnerzy z obszaru rynku pracy:

  • agencje zatrudnienia – pośredniczące pomiędzy poszukującymi zatrudnienia a przedsiębiorcami,
  • publiczne służby zatrudnienia – jako instytucje posiadające bogate doświadczenie w świadczeniu usług pośrednictwa pracy oraz stosowaniu aktywnych instrumentów rynku pracy,
  • pracodawcy i przedsiębiorcy – którzy znając potrzeby w obszarze kompetencji pracowników, mogą czynnie włączyć się w proces definiowania efektów kształcenia i sposobów walidacji.

Instytucje Otoczenia Biznesu:

  • instytucje naukowo-badawcze – współpracują z szeroko rozumianym przemysłem i pracodawcami, opracowując innowacyjne technologie, które są następnie implementowane w przedsiębiorstwach. Prognozują trendy i zapotrzebowanie na nowe zawody i kompetencje,
  • uczelnie wyższe – kształcą specjalistów na potrzeby rynku pracy. Współpracują z instytucjami naukowo-badawczymi i pracodawcami, wspólnie opracowując standardy kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów.

Do współpracy zapraszamy wszystkich, chcących współtworzyć Klaster Edukacji i Pracy i za jego pośrednictwem rozwijać swój potencjał.