O nas

Misją Fundacji Rozwoju Regionów integrowanie edukacji z rynkiem pracy.

Fundacja wspiera rozwój gospodarki i nauki. Inicjuje trwałe relacje pomiędzy Partnerami.

Idea Fundacji Rozwoju Regionów nawiązuje do kluczowych fundamentów odnoszących się do wspierania powiązań pomiędzy partnerami z sektora biznesowego i społecznego, tworzenia klastrów, w celu pobudzenia rozwoju regionów oraz dążenia do wzrostu potencjału poszczególnych Partnerów fundacji.

Fundacja współpracuje z przedstawicielami sektora edukacji, rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego.

Fundacja Rozwoju Regionów jest ośrodkiem egzaminacyjnym TGLS – walidacja efektów kształcenia z zakresu języka angielskiego. W 2015 roku Fundacja Rozwoju Regionów otrzymała znak Quality Alliance rekomendowany przez PARP w Rejestrze Usług Rozwojowych. Posiadają go podmioty wyróżniające się wysoką jakością szkolenia oraz świadczące usługi dopasowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

Fundacja chętnie uczestniczy w współtworzeniu kierunków studiów, które zapewniają zdobycie wykształcenia przydatnego na lokalnych rynkach pracy. Prognozuje zapotrzebowanie na nowe zawody i kompetencje. Dzięki temu przyczynia się do szerzenia idei patriotyzmu gospodarczego oraz minimalizuje emigrację zarobkową.

Fundacja monitoruje aktualne trendy obecne na rynku edukacji i pracy, stanowiąc swoisty pomost pomiędzy szkolnictwem a biznesem.

Zaletą Fundacji jest elastyczna, kompleksowa oferta, będąca skuteczną odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania Partnera. Dlatego też, przygotowanie i realizacja oferty poprzedzone jest badaniem – diagnozą potrzeb potencjalnego Partnera.