fbpx

AKTUALNOŚCI

7.4.2 – Zwiększamy nieustannie kompetencje Uczestników Projektu.

 

Ruszają kolejne specjalistyczne szkolenia, które przyczynią się do zwiększenia kompetencji uczestników projektu. Naszych uczestników szkolimy m. in z zagadnień: Inspektor ochrony przeciwpożarowej, Prawo pracy po zmianach w 2019, Zasiłki z ubezpieczenia społecznego w razie choroby, macierzyństwa, Podatek dochodowy od osób fizycznych – zmiany, Lakiernik, Szkolenie przed egzaminem recertyfikacyjnym MT, Szkolenie przed egzaminem recertyfikacyjnym UT, Kurs badań magnetyczno-proszkowych MT1+MT2, Badania nieniszczące BASIC, Kurs badań ultradźwiękowych UT3, Auditor wiodący SZJ, Quality Tools – narzędzia jakości. (Szczegóły projektu)

01-02-2018
Rekrutacja do III edycji projektu

Od dzisiaj Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi rekrutację do ostatniej edycji projektu pn.: „Reintegracja społeczno – zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna – Zdrój, Krynica – Zdrój
i Muszyna

Kontakt w sprawie projektu pod numerem telefonu: 605 – 942 – 380

Zachęcamy do udziału osoby zamieszkujące wyżej wymienione gminy oraz spełniające kryteria udziału w projekcie (informacje o projekcie)

 

31-01-2018
Projekt dla osób młodych

Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi rekrutację do projektu pt.: „Reintegracja/Aktywizacja – kompleksowy program wsparcia osób młodych z powiatu nowosądeckiego

Tel. kontaktowy: 608 341 318 lub 735-206-979

Szczegółowe informacje

 

16-01-2018
Oferta szkoleniowa

Fundacja Rozwoju Regionów planuje realizację szkolenia pn. Kurs licencyjny łączony dla zarządców i pośredników nieruchomości”. Planowany termin rozpoczęcia to luty 2018. Miejsce szkolenia: Nowy Sącz.

Tel. kontaktowy: 608 341 318

e-mail: azaczyk@f-rr.org

Zachęcamy do zapoznania się z aktualną ofertą  i poznania szczegółów dotyczących planowanego szkolenia: Informacje odnośnie kursu

 

21-12-2017
Życzenia świąteczne

Z okazji nadchodzących Świąt, pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia. Niech czas świąteczny przyniesie wiele radości, ciepła oraz optymizmu! Wszystkiego dobrego życzy Zarząd oraz Pracownicy Fundacji!

Karta świąteczna FRR

 

13-11-2017
Oferta pracy – Kierownik projektu

 

Fundacja Rozwoju Regionów poszukuje pracowników na stanowisko:

– Kierownik projektu,

Obowiązki:

 • koordynowanie pracy podległego zespołu,
 • odpowiedzialność za realizację wskaźników projektu,
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów z Klientem i Instytucjami wdrażającymi środki unijne,
 • rozliczanie projektów oraz doradztwo w zakresie prowadzenia projektów,
 • nadzór nad poprawnością finansowo-prawną projektów,
 • współpraca z zespołem odpowiedzialnym za realizacje projektu (księgowość, firmy szkoleniowe itp.),
 • tworzenie oraz stała weryfikacja dokumentów projektowych,
 • raportowanie do przełożonych,

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • doświadczenie w realizacji projektów dot. rynku pracy/edukacji – warunek konieczny,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • komunikatywność, systematyczność, punktualność,
 • dyspozycyjność i elastyczność,
 • obsługa komputera wraz z pakietem Microsoft Office,
 • znajomość Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
 • znajomość systemu SL2014,
 • czynne prawo jazdy B,
 • odporność na stres

Oferujemy:

– bardzo ciekawą pracę w młodym i ambitnym zespole,

– możliwość rozwoju i samorealizacji,

– możliwość nawiązania długofalowej współpracy.

Miejsce pracy:

Biuro operacyjne Fundacji Rozwoju Regionów
ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail: aweber@f-rr.org

31-10-2017
Spotkanie promocyjne projektu 9.1.2

W dniu 20 października 2017 roku o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Sadeckiego Urzędu Pracy odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące projektu 9.1.2 pn. „Aktywna integracja szansą dla pozostających bez pracy mieszkańców miasta i powiatu nowosądeckiego”.

Spotkanie zostało zorganizowane dla 60 osób bezrobotnych zakwalifikowanych do III profilu, zarejestrowanych w SUP jak również podopiecznych stowarzyszenia MADA uczęszczających na Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Uczestnicy  spotkania otrzymali kompleksową informację na temat realizacji projektu oraz wszelkich możliwych form wsparcia.

Po części oficjalnej spotkania osoby zainteresowane udziałem w projekcie miały możliwość uzupełnienia dokumentacji rekrutacyjnej.

Więcej informacji o projekcie: Projekt Aktywna integracja

 

05-10-2017
Relacja z Inauguracji projektu

Podczas wczorajszej inauguracji projektu „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Regionów, przedstawiono główne założenia oraz udzielono informacji odnośnie realizowanego wsparcia w ramach projektu.

Spotkanie było okazją na wspólną dyskusję, wymianę informacji i prezentację celów oraz przewidywanych możliwości i korzyści związanych z udziałem w projekcie. Omówiono także zakładane wskaźniki oraz zadania merytoryczne jakie będą realizowane.

Podczas spotkania obecni byli dyrektorzy szkół objętych wsparciem projektowym, Zespół projektu oraz członkowie grupy sterującej i osoby związane z realizacją projektu. Na inauguracji pojawił się także Pan Zbigniew Janeczek – burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna – Zdrój.

W ramach inauguracji Kierownik Projektu – Pani Monika Kantor wyjaśniała główne kwestie związane z projektem. Na spotkaniu wystąpiła również Pani Agata Horodyska – przedstawicielka Wyższej Szkoły Biznesu, która opowiedziała o szkoleniach, warsztatach i studiach podyplomowych realizowanych przez uczelnię dla nauczycieli biorących udział w projekcie. Wypowiedział się również Pan Arkadiusz Rodak z Optiserwu, firmy która zajmie się dostawą, instalacją i montażem sprzętu w pracowniach przedmiotowych szkół. Podczas inauguracji Pan Andrzej Gancarz, jako prezes Stowarzyszenia „Klucz Muszyński” – przedstawił zasady współpracy z nauczycielami objętymi wsparciem projektowym.

Zachęcamy do obejrzenia galerii z inauguracji spotkania oraz przeczytania wywiadu z Kierownikiem projektu – Panią Moniką Kantor

03-10-2017
Inauguracja projektu 10.1.3

W dniu 4 października 2017 odbędzie się spotkanie inauguracyjne w ramach projektu: „Kompetencje kluczowe w szkołach w gminach Krynica-Zdrój, Muszyna i Piwniczna-Zdrój w roku szkolnym 2017/2018”. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w Hotelu „Ibis Styles” w Nowym Sączu. Podczas inauguracji zaprezentowane zostaną główne cele oraz założenia projektu oraz planowane korzyści dla uczniów, nauczycieli i szkół biorących udział w projekcie.

Na spotkanie zostali zaproszeni partnerzy projektu: burmistrzowie z terenu gmin Krynica – Zdrój, Muszyna i Piwniczna – Zdrój, a także dyrektorzy szkół objętych wsparciem, członkowie grupy sterującej oraz osoby związane z realizacją projektu. Spotkanie inauguracyjne będzie szansą na omówienie zaplanowanych działań w ramach projektu oraz uzyskanie informacji o realizowanym wsparciu.

W tym dniu również zaplanowano spotkanie grupy sterującej realizującej projekt.

01-08-2017
Informacja

Pragniemy poinformować, że od dnia 01 sierpnia 2017 r. wprowadzona zostaje rekrutacja ciągła  do projektu „Język obcy i obsługa komputera –  kluczowe kompetencje na opolskim rynku pracy” do momentu zrekrutowania określonej w projekcie liczby osób.  W wyniku przeprowadzonego w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2017 r. naboru nie zrekrutowano pełnej liczby uczestników do projektu.

 Na podstawie kompletnych dokumentów, które dotychczas wpłynęły stworzono listę osób zakwalifikowanych do projektu z uwzględnieniem kryteriów punktowych, która dostępna jest w biurze projektu.

Z osobami zakwalifikowanymi do projektu kontaktować się będziemy telefonicznie informując m.in. o terminie i miejscu planowanego wsparcia (doradztwa i kursu).

Osoba do kontaktu:

tel. 788-112-911

Barbara Kubańska Specjalista ds. logistyki

projekty@f-rr.org

 

miniaturka

 

 

06-06-2017
Poszukiwani stażyści

Fundacja Rozwoju Regionów poszukuje stażystów na stanowiska:

– pracownik biurowy,
– telemarketer,
– młodszy specjalista ds. organizacji szkoleń

Wymagania:

– mile widziane zamieszkanie na terenie gmin Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój, Muszyna – jednak nie jest to kryterium wymagane,
– wykształcenie minimum średnie,
– dodatkowym atutem będzie doświadczenie zawodowe w tym obszarze
tj: pracownik biurowy, telemarketer, młodszy specjalista ds. organizacji szkoleń,
– umiejętność pracy w zespole,
– bardzo dobra organizacja pracy własnej,
– komunikatywność, systematyczność, punktualność,
– dyspozycyjność i elastyczność,
– obsługa komputera wraz z pakietem Microsoft Office,
– praca w grupie

Oferujemy:

– bardzo ciekawą pracę w młodym i ambitnym zespole,
– możliwość rozwoju i samorealizacji,
– możliwość nawiązania dalszej współpracy.

Miejsce odbywania stażu: Biuro operacyjne Fundacji Rozwoju Regionów
ul. I Brygady 6, 33-300 Nowy Sącz.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV na adres e-mail:
aweber@f-rr.org

praca-fb

22-05-2017
Projekt 9.1.2 w gminach Piwniczna – Zdrój, Krynica – Zdrój i Muszyna

Projekt „Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna – Zdrój, Krynica – Zdrój i Muszyna” jest w trakcie realizacji. Pierwsza grupa uczestników zrekrutowanych w ramach projektu odbyła już szkolenia zawodowe, a 18 osób rozpoczęło 6 miesięczne staże u pracodawców. W ramach projektu odbyły się trzy szkolenia zawodowe. Uczestnicy po spotkaniu z doradcą zawodowym i ustaleniu Indywidualnej ścieżki reintegracji, zostali skierowani na szkolenia najbardziej dopasowane do ich predyspozycji i możliwości oraz uwzględniające zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy. Nazwy realizowanych do tej pory szkoleń to: „Cyfrowe kwalifikacje i systemy bezpieczeństwa dla pracowników prac porządkowych w otoczeniu firm”, „Prowadzenie sekretariatu z obsługą dedykowanych programów biurowych” oraz „Techniki i optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem narzędzi ICT”. Poza doradztwem zawodowym i szkoleniami, uczestnicy korzystają również z pomocy pośrednika pracy oraz wsparcia psychologicznego. Odbył się także grupowy trening kompetencji i umiejętności społecznych rozwijający umiejętności interpersonalne. Dla osób rozpoczynających staże przewidziany jest coaching indywidualny. W ramach projektu, część osób odbywa również dodatkowe szkolenie językowe z języka angielskiego.

Rekrutacja kolejnej grupy uczestników do drugiego etapu projektu już się rozpoczęła. Osoby z terenu gmin Piwniczna – Zdrój, Krynica – Zdrój i Muszyna, chętne do udziału w projekcie, mogą zgłaszać się do biura Fundacji Rozwoju Regionów (ul. 1 Brygady 6, Nowy Sącz) lub kontaktować się telefonicznie pod numerem telefonu:

605-942-380 lub 608-341-318.

 

 

association-152746_960_720

06-03-2017
Staże zawodowe

Uczestnicy projektu „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski” zaczynają realizację staży zawodowych. Pierwsze osoby rozpoczęły już staże zawodowe u pracodawców. Staże mają potrwać 3 miesiące. Dzięki nabyciu nowych doświadczeń, uczestnicy będą mieli szansę na przyuczenie się do wykonywania zawodu i zwiększą własne szanse na powrót na rynek pracy.

 

22-02-2017

Zmiana adresu Biura Operacyjnego Fundacji w Nowym Sączu.

Od dzisiaj zapraszamy do nowego biura przy ul. I Brygady 6.

news_biuro

03-02-2017

Rozpoczęcie szkoleń zawodowych

Uczestnicy projektu „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski” rozpoczęli szkolenia zawodowe. Realizowane są następujące szkolenia: „Prowadzenie sekretariatu z wykorzystaniem dedykowanych programów biurowych” oraz  „Techniki i optymalizacja sprzedaży z wykorzystaniem narzędzie ICT”. Dla części uczestników organizowane są szkolenia specjalistyczne takie jak np. „Operator koparko – ładowarki” lub „Operator suwnic”. Po przejściu szkoleń, uczestnicy nabędą nowe umiejętności zawodowe, które ułatwią im odnalezienie się na rynku pracy.

25-01-2017

Spotkania coachingowe

W ramach projektu 8.2: „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski”, uczestnicy projektu zostają objęci wsparciem Job – coacha. Indywidualne spotkania coachingowe mają na celu zwiększenie kompetencji osobistych uczestników i ułatwienie im efektywnego powrotu na rynek pracy. Celem spotkań jest aktywizacja zawodowa i reintegracja społeczna uczestników projektu. Job coach będzie motywował, aktywizował i udzielał wsparcia uczestnikom oraz pomagał w bieżących problemach.

11-01-2017

Wsparcie dla 2 grupy uczestników – Projekt 8.2

Projekt: „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski” wszedł w kolejną fazę realizacji. Druga grupa uczestników zrekrutowana w ramach projektu rozpoczęła spotkania wspierające. Po przejściu spotkań z psychologiem i doradcą zawodowym, uczestnicy zostaną skierowani na szkolenia zawodowe. W trakcie realizacji wsparcia, dla uczestników są także zapewnianie spotkania z Pośrednikiem pracy.

09-01-2017

Lista rankingowa grupa II – projekt pn. „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski”.

Lista rankingowa – grupa II 8.2.(PDF)

23-12-2016

ZDROWYCH, POGODNYCH I SPOKOJNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA, SPĘDZONYCH Z DALA OD ZGIEŁKU CODZIENNOŚCI ORAZ WIELU SUKCESÓW W NOWYM ROKU ŻYCZĄ ZARZĄD I PRACOWNICY FUNDACJI ROZWOJU REGIONÓW

swieta-2

16-12-2016

Realizacja projektu 8.2

W ramach projektu: „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski” Fundacja Rozwoju Regionów zaczęła realizować wsparcie dla pierwszej zrekrutowanej grupy. Uczestnicy projektu rozpoczęli już pierwsze spotkania z psychologiem, doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy. Spotkania mają na celu diagnozę ich indywidualnego potencjału, ocenę predyspozycji zawodowych, mocnych i słabych stron oraz wspólne wytyczenie ścieżki dalszego postępowania. Spotkania mają ułatwić także odpowiedni dobór szkoleń dla uczestników, które zwiększą szansę na ich powrót na rynek pracy.

 

 

15-12-2016

Lista rankingowa – projekt pn. „Reintegracja/Aktywizacja – wsparcie dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo z Małopolski”.

Lista rankingowa 8.2.(PDF)

 

10-11-2016

Start kolejnego projektu FRR.

„Reintegracja społeczno-zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminach Piwniczna-Zdrój, Krynica-Zdrój i Muszyna” to tytuł nowego, trwającego prawie trzy lata projektu, wygranego przez lokalne samorządy gminne i Fundację Rozwoju Regionów z Nowego Sącza. Projekt realizowany jest w formule partnerskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.1.2. pn. „Aktywna integracja” i uzyskał dofinansowanie unijne w kwocie 2 661 214, 11 zł. W dniu 10 listopada 2016 roku odbyło się spotkanie oficjalnie otwierające projekt, w którym wzięli udział Dariusz Reśko – Burmistrz Krynicy-Zdroju, Jan Golba – Burmistrz Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, Zbigniew Janeczek – Burmistrz Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój oraz Gerard Zaręba – Prezes Zarządu FRR, będącej zarazem partnerem wiodącym i pełnomocnikiem całego przedsięwzięcia. Projekt obejmie wsparciem 105 mieszkańców korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gmin, biorących udział w partnerstwie. Podstawą oferty projektowej będzie opracowanie wspólnie z uczestnikiem projektu tzw. indywidualnej ścieżki reintegracji, która następnie będzie realizowana poprzez udział w kilku wybranych działaniach, takich jak pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, trening kompetencji i umiejętności społecznych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe lub coaching indywidualny. Należy podkreślić, iż założone w projekcie rezultaty dotyczą zarówno podjęcia przez uczestników projektu zatrudnienia (efektywność zatrudnieniowa), jak i osiągnięcia efektów wyłącznie z zakresu integracji społecznej. Rekrutacja do projektu już trwa a lokalni pracodawcy mogą zgłaszać możliwość przyjęcia stażystów, którzy przed skierowaniem na staż odbędą szkolenia zawodowe. Prezes Zaręba podkreślał podczas spotkania, iż „cześć uczestników, którzy będą aktywizowani zawodowo, odbędzie w lokalnych firmach lub innych instytucjach staże trwające aż 6 miesięcy, jednak warunkiem podpisania umowy z pracodawcą będzie gwarancja zatrudnienia uczestnika projektu, bezpośrednio po zakończeniu tej formy wsparcia”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt z Fundacją Rozwoju Regionów (www.f-rr.org) lub z urzędami obsługującymi samorządy biorące udział w projekcie.

1 2 3

04-11-2016

Oficjalna współpraca z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sączu.

W dniu 4 listopada 2016 roku podpisano porozumienie o współpracy Fundacji Rozwoju Regionów i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Rektor PWSZ dr hab. inż Mariusz Cygnar i Prorektor ds. nauki, rozwoju i współpracy dr Marek Reichel oraz Prezes Zarządu FRR Gerard Zaręba zapoczątkowali działania m. in. w zakresie naukowo-badawczym, edukacji i kształcenia ustawicznego, wspólnego pozyskiwania środków pozabudżetowych oraz transferu wiedzy. Istotnym aspektem współpracy jest organizacyjne wsparcie uczelni dla wspólnie realizowanych działań i umożliwienie prowadzenia inicjatyw edukacyjnych skierowanych do pracowników i studentów uczelni. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony.

dsc1067 dsc1069 dsc1073

19-10-2016

Bony wspierają młodych bezrobotnych.

fota_rpPrawie 50 tysięcy młodych osób bezrobotnych do trzydziestego roku życia skorzystało w pierwszej połowie roku z nowej formy aktywizacji zawodowej jakimi są bony stażowe, szkoleniowe, zatrudnieniowe oraz na zasiedlenie. W ramach bonu stażowego osoba bezrobotna otrzymuje możliwość odbycia stażu u wybranego przez siebie pracodawcy i sfinansowania stypendium. Bon szkoleniowy stanowi gwarancję skierowania na wskazane przez bezrobotnego szkolenie. Daje możliwość finansowania do wysokości 100% przeciętnego wynagrodzenia a także pokrycie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych oraz przejazdu i zakwaterowania. Z kolei bon zatrudnieniowy stanowi gwarancję zrefundowania pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem posiadacza bonu. Bon zatrudnieniowy może być przyznany osobie, która znalazła pracodawcę chętnego zatrudnić ją na okres 18 miesięcy.
Więcej informacji: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5543,8219,wspieramy-mlodych-bezrobotnych.html

08-10-2016

Szczęśliwe zakończenie kursu dla pośredników i zarządców nieruchomości.

img_20161008_143404Fundacja Rozwoju Regionów zakończyła w dniu 8 października 2016 roku realizację kursu dla pośredników i zarządców nieruchomości. Wszyscy uczestnicy, łącznie 14 osób, zdali pozytywnie egzaminy licencyjne, część z nich w formule dwóch egzaminów – wśród absolwentów jest 12 zarządców i 9 pośredników. W Komisji Oceniającej wzięli udział Prezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości Pan Zbigniew Kubiński oraz Wiceprezydent Federacji Pan Tomasz Błeszyński. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom!

29-09-2016

Zabiegi ratujące życie – szkolenie dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów.

fotoPonad 30 pielęgniarek zatrudnionych w Uzdrowisku Krynica Żegiestów S.A. odbywa szkolenie pn. „Podstawowe zabiegi ratujące życie (BLS) i obsługa defibrylatora (AED)” zorganizowane przez Fundację Rozwoju Regionów. Zajęcia odbywają się głównie w formie praktycznej z wykorzystaniem fantomów oraz defibrylatorów. Zajęcia prowadzą Pani Marta Olesiak i Pan dr n. med. Mariusz Chomoncik.

img_20160928_081042 img_20160928_082818

23-09-2016

Wizyta studyjna w Nowym Sączu w ramach projektu pt. ”Rozwój przedsiębiorczości w europejskim wymiarze”.

W ostatnich dniach gościliśmy w Nowym Sączu przedstawicieli organizacji z Turcji, Czech, Grecji, Włoch i Słowenii. W ramach naszego udziału w projekcie pt. ”Rozwój przedsiębiorczości w europejskim wymiarze” zaprezentowaliśmy zagranicznym gościom nasze regionalne produkty oraz takie firmy jak Fakro, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów i Perfect English. Ogromne wrażenie podczas wizyty wywarły zakłady Fakro, gdzie nasi goście poznali firmę, która produkuje okna na cały świat, stosując przy tym bardzo nowoczesne i innowacyjne rozwiązania. Eksperci projektu spotkali się z Prezesem Ryszardem Florkiem. Podczas wizyty w Krynicy-Zdroju prezentowano wyjątkowe i zdrowe wody mineralne. Uczestnicy wizyty wzięli udział w konkursie, mającym odpowiedzieć na pytanie, która z wód jest najlepsza 🙂 Ciężkie boje trwały pomiędzy wodą Zuber, Jan i Słotwinka. W kolejnym dniu wizyty eksperci projektu odwiedzili szkołę językową Perfect English, która świadczy usługi dla firm w całej Polsce i ma bardzo zaawansowany system on-line do zarządzania procesem nauki. Firma może pochwalić się również miedzynarodowym certyfikatem językowym TGLS (The Global Language System) oraz liczonymi w tysiące kursami i egzaminami językowymi.

20-09-2016

FRR zakończyła szkolenie pt. „Opieka nad pacjentem DPS”. fota_frrFundacja Rozwoju Regionów zakończyła szkolenie pt. „Opieka nad pacjentem Domu Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem chorób wieku starczego”, realizowane dla Domu Pomocy Społecznej im. Ojca Pio w Mogilnie oraz firmy HELP Pani Elżbiety Klimek. W szkoleniu, realizowanym w wymiarze 66 godzin, wzięły udział łącznie 23 osoby. Tematyka zajęć, prezentowana przez trzech wykładowców uczelni o profilu medycznym, obejmowała teorię i praktykę w obszarze m. in. takich zagadnień, jak ocena podstawowych parametrów życiowych chorego, tj. tętna, temperatury i ciśnienia tętniczego krwi, opieka nad pacjentem wentylowanym mechanicznie w opiece domowej, odżywianie pacjenta przewlekle chorego (bilans płynów, zapobieganie odwodnieniu, karmienie przez sondę i PEG) oraz postępowanie w stanach zagrożeniach życia (RKO). Relacja zdjęciowa z wydarzenia dostępna jest pod adresem www.facebook.com/dpsnowysacz.

15-09-2016

Wrzesień 2016 – szkolimy zarządców i pośredników nieruchomości. fota_nieruch_v2 Fundacja Rozwoju Regionów realizuje kolejną edycję Kursu Licencyjnego dla zarządców nieruchomości i pośredników w obrocie nieruchomościami. Szkolenie rozpoczęło się 9 września i potrwa do 8 października 2016 roku. Inauguracyjny wykład w ramach modułu prawnego poprowadził Pan Zbigniew Kubiński – Prezydent Federacji Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości w Warszawie. Trenerami szkolenia będą również Pan Tomasz Błeszyński (Moduł II – ekonomiczno – techniczny i Moduł III – obrót nieruchomościami w praktyce) oraz Pan Jan Olczyk – specjalista w dziedzinie zarządców nieruchomości. Szkolenie zakończy się egzaminem licencyjnym. Pragniemy podkreślić, iż nasza Fundacja jest jedyną organizacją w Małopolsce, która podpisała porozumienie z Federacją i na jego mocy jest autoryzowanym przedstawicielem F PPRN w Małopolsce do organizowania i przeprowadzania specjalistycznych szkoleń.

02-09-2016

Ochrona danych osobowych w OPS w Piwnicznej-Zdroju. dane_osoboweFundacja Rozwoju Regionów realizuje usługę szkoleniową dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Piwnicznej – Zdroju w zakresie ochrony danych osobowych. Podczas szkolenia pracownicy urzędu poznają szczegółowo zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji i systemów informatycznych, poznają podstawowe pojęcia związane z ochroną danych osobowych, zasady przetwarzania danych osobowych oraz obowiązki administratora danych. Istotnym aspektem kursu będzie szczegółowa analiza dokumentacji obligatoryjnej, wykorzystywanej przez ośrodek.

25-08-2016

Fundacja Rozwoju Regionów organizatorem wizyty studyjnej w Nowym Sączu. 23082016fotaFundacja Rozwoju Regionów (FRR), będąca partnerem projektu międzynarodowego pt. „Rozwój przedsiębiorczości w europejskim wymiarze” (E.D.E.D) organizatorem wizyty studyjnej, która odbędzie się w dniach od 19 do 23 września 2016 roku w Nowym Sączu. Uczestnikami wizyty będą przedstawiciele partnerów projektu E.D.E.D z Włoch, Grecji, Turcji, Słowenii oraz Czech. Międzynarodowi goście odwiedzą takie firmy jak Fakro, Humaneo oraz Uzdrowisko Krynica-Żegiestów a ich pobyt, z uwagi na obecność w delegacji przedsiębiorców, będzie okazją do nawiązania dalszej współpracy biznesowej. Celem głównym projektu jest osiągnięcie wysokiego poziomu wzajemnych relacji i zrozumienia pomiędzy wszystkimi sektorami społeczeństwa obywatelskiego w Turcji oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym konsekwencji członkostwa Turcji w UE. Projekt funkcjonuje w obszarze priorytetowym pn. „Przedsiębiorcze uczenie się i rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości”.

11-08-2016

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce. obrazStopa bezrobocia pod koniec czerwca 2016 roku wyniosła 8,8% i była niższa niż przed rokiem. Wskaźnik bezrobocia obniżył się we wszystkich województwach. Najwyższy spadek stopy bezrobocia odnotowano w województwie zachodniopomorskim a najniższy w lubelskim. Warto podkreślić, iż od ponad 20 lat poziom rejestrowego bezrobocia nigdy w czerwcu nie był niższy niż w bieżącym roku. Pod koniec czerwca 2016 roku w ewidencji bezrobotnych znajdowało się 736,6 tys. kobiet oraz 655,8 tys. mężczyzn. W porównaniu do stanu z końca czerwca 2015 roku, populacja bezrobotnych kobiet spadła o 105,3 tys. osób (tj. o 12,5%) a liczba bezrobotnych mężczyzn spadła o 124,6 tys. osób (tj. o 16,0%). Odsetek kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniósł 52,9%. Więcej informacji: http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/statystyki-i-analizy/bezrobocie-rejestrowane

18-07-2016

Kształcenie ogólne i zawodowe – oferta współpracy projektowej z FRR. tablicaZarząd Województwa Małopolskiego ogłosił dwa, bardzo ciekawe konkursy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Pierwszy z nich dotyczy kształcenia zawodowego uczniów (termin naboru do 19.09.2016) a drugi kształcenia ogólnego (termin naboru do 30.09.2016). Fundacja Rozwoju Regionów zaprasza do współpracy organy prowadzące szkół i oferuje realizacje partnerskich projektów, w których zapewni kompleksową obsługę zadań związanych z udziałem w projekcie pracodawców oraz wyższych uczelni. Więcej informacji: 1. http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-1-3–edukacja-w-szkolach-prowadzacych-ksztalcenie-ogolne—rpmp-10-01-03-ip-01-12-032-16 2. http://www.rpo.malopolska.pl/skorzystaj/nabory/poddzialanie-10-2-2–ksztalcenie-zawodowe-uczniow—spr—rpmp-10-02-02-ip-01-12-029-16

11-07-2016

Wakacyjna oferta szkoleń specjalistycznych – każde szkolenie 10% taniej. Fundacja Rozwoju Regionów zaprasza do skorzystania z oferty szkoleń specjalistycznych, organizowanych w miesiącach lipiec i sierpień 2016 roku. Oferujemy zarówno training-469591_1920szkolenia otwarte, jak i dedykowane danej organizacji szkolenia zamknięte, w następującym zakresie:

 1. Menadżer Funduszy Europejskich.
 2. Ochrona danych osobowych – każdy uczestnik otrzyma zestaw wymaganych prawem procedur i instrukcji w zakresie ochrony danych osobowych do wdrożenia we własnej organizacji.
 3. Udzielanie zamówień w projektach z dofinansowaniem Unii Europejskiej.
 4. Prawo zamówień publicznych (zmiany).

W celu otrzymania szczegółowych programów szkoleń oraz informacji na temat ich realizacji zapraszamy do kontaktu: Paulina Lisowska Tel.: 608 341 318 E-mail: plisowska@f-rr.org

10-06-2016

Edukacyjny wymiar współpracy z PUP dla Powiatu Nowosądeckiego. Fundacja Rozwoju Regionófotaw organizatorem szkolenia pt. Skuteczna i efektywna aktywizacja klientów urzędu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, programów rynku pracy oraz współpracy z operatorem zewnętrznym w zakresie zleconych działań aktywizacyjnych, które odbyło się 20 i 21 maja 2016 roku w Hotelu Kinga w Czorsztynie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego. Głównym wykładowcą szkolenia był ekspert Fundacji Pani Maria Sendrowicz. Podczas całego szkolenia Fundację reprezentował Prezes Zarządu Pan Gerard Zaręba.

09-06-2016

Słowenia: FRR reprezentowana podczas wizyty studyjnej w ramach projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości w europejskim wymiarze. IMG_3224Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Regionów Dawid Seifert wziął udział w wizycie studyjnej w Słowenii w ramach projektu pt. Rozwój przedsiębiorczości w europejskim wymiarze, którego partnerem jest FRR. Wizyta, która odbyła się w dniach od 18 do 21 maja 2016 roku, była pierwszą z cyklu sześciu spotkań w ramach projektu. Kolejne odbędą się w Grecji (lipiec), Polsce (wrzesień), Turcji (październik), Czechach (listopad) oraz we Włoszech (grudzień). Tematem przewodnim spotkania w Słowenii był transfer wiedzy i upowszechnienie w państwach partnerskich innowacyjnych rozwiązań z branży motoryzacyjnej, stosowanych w firmie EMO. 0382

31-05-2016

Turcja: FRR partnerem projektu międzynarodowego. Fundacja Rozwoju Regionów (FRR) partnerem projektu międzynarodowego pt. „Rozwój przedsiębiorczości w europejskim wymiarze” (E.D.E.D). Celem głównym projektu jest osiągnięcie wysokiego poziomu wzajemnych relacji i zrozumienia pomiędzy wszystkimi sektorami społeczeństwa obywatelskiego w Turcji oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym konsekwencji członkostwa Turcji w UE. Projekt funkcjonuje w obszarze priorytetowym pn. „Przedsiębiorcze uczenie się i rozwój umiejętności w zakresie przedsiębiorczości”. Cele szczegółowe projektu: 1. Zwiększenie świadomości na temat możliwości i wyzwań dla przedsiębiorczości i samozatrudnienia na poziomie lokalnym. 2. Wspieranie rozwoju umiejętności komercjalizacji produktów kulturowych i lokalnych. 3. Promowanie empirycznych modeli uczenia się i rozpowszechniania doświadczeń rzeczywistych przedsiębiorców. 4. Wzmocnienie postrzegania przedsiębiorców jako wzoru do naśladowania. 5. Promowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i aktywności osób starszych, kobiet, młodzieży, migrantów oraz grup defaworyzowanych. 6. Identyfikowanie oraz promowanie najlepszych praktyk w UE i Turcji w celu stworzenia bardziej biznesowo zorientowanego i promującego kompetencje środowiska. Projekt realizowany jest w okresie od 15 lutego 2016 roku do 14 lutego 2018 roku. 0382

23-05-2016

Szkolenia z prawa zamówień publicznych – NOWOŚĆ Fundacja Rozwoju Regionów prowadzi szkolenia na temat zmiany ustawy Prawo Zamówień Publicznych z uwzględnieniem: – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień publicznych i uchylającej dyrektywę nr 2004/18/WE, – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych i uchylającej dyrektywę nr 2004/17/WE.

09-02-2016

Fundacja Rozwoju Regionów ze Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance

Fundacja Rozwoju Regionów otrzymała uprawnienie do posługiwania się Znakiem Jakości TGLS Quality Alliance. Nadanie znaku Fundacji poprzedził szczegółowy audyt jakości nauczania językowego w ramach systemu The Global Language System (TGLS). Uzyskanie certyfikatu przez FRR potwierdza wysoką jakość standardów oraz wiarygodność świadczenia usług rozwojowych obowiązujących w Rejestrze Usług Rozwojowych.

TGLS_QA

25-01-2016

FRR uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego TGLS

Fundacja Rozwoju Regionów uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego The Global Language System – Międzynarodowego Certyfikatu Językowego.

ośrodek egzaminacyjny TGLS-1-minTGLS to egzamin sprawdzający kompetencje językowe testowanych osób bez potrzeby określania poziomu zaawansowania przed przystąpieniem do testu.

Osoba chcąca uzyskać certyfikat TGLS nie przystępuje do egzaminu na jakimś konkretnym poziomie zaawansowania, to właśnie wynik egzaminu pokazuje aktualny poziom poszczególnych kompetencji językowych testowanej osoby.

Do procesu certyfikacji używane są najnowsze rozwiązania informatyczne, dzięki czemu forma egzaminu jest prosta i przystępna dla kandydatów, a wynik w pełni wiarygodny. Kandydat przystępuje do egzaminu w jednym z Ośrodków Egzaminacyjnych TGLS gdzie za pośrednictwem komputera odbywa egzamin składający się z 3 części.

Pierwsza część egzaminu sprawdza trzy umiejętności językowe: znajomość słownictwa i struktur gramatycznych, rozumienie czytanego tekstu oraz rozumienie ze słuchu. Część druga to wypowiedź pisemna. W zależności od uzyskanego wyniku z części pierwszej, kandydat otrzymuje odpowiedni dla swojego poziomu zestaw zadań sprawdzających umiejętność pisania w języku obcym. Część trzecia to rozmowa z egzaminatorem (live-chat) za pośrednictwem Internetu. Rozmowa ta jest nagrywana. Więcej na: www.tgls.pl

22-01-2016

Fundacja Rozwoju Regionów ośrodkiem egzaminacyjnym ECCC

Fundacja Rozwoju Regionów uzyskała status ośrodka egzaminacyjnego Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Informatycznych ECCC.

osrodek egzaminacyjny ECCC-1-minECCC to standard certyfikacji kompetencji informatycznych. Egzamin, zakończony uzyskaniem certyfikatu może odbyć się na czterech poziomach: podstawowym, średniozaawansowanym, zaawansowanym i eksperckim. Osoby zainteresowane mogą potwierdzić swoje kompetencje informatyczne w obszarze technologii informacyjnych, kompetencji cyfrowych, kompetencji informatycznych, w obszarze technicznym oraz w obszarze branżowym. Więcej informacji na: www.eccc.com.pl

Osoby, które chcą potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności informatyczne w standardzie ECCC zapraszamy do kontaktu z Fundacją Rozwoju Regionów. Certyfikat, będący dokumentem potwierdzającym kompetencje informatyczne jest uznawany przez pracodawców, co jest szczególnie istotne w procesie rekrutacji oraz podczas ubieganiu się o awans w obecnym miejscu zatrudnienia.

21-01-2016

Dołączyliśmy do Polskiej Izby Firm Szkoleniowych! polska_izba_firm_szkoleniowych

W dniu 15 stycznia 2016 roku Fundacja Rozwoju Regionów została przyjęta w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PIFS istnieje od 2005 roku. Integruje środowisko firm szkoleniowych wokoło misji i celów Izby, która jest także autorem Kodeksu Dobrych Praktyk PIFS. Zasad ujętych w kodeksie przestrzegają wszyscy członkowie organizacji. W PIFS skupionych jest ponad 300 podmiotów. Więcej informacji na www.pifs.org.pl.

16-12-2015

Przyszłość młodych – nowe rozwiązania dla absolwentów

15 grudnia 2015 r. pracownicy Powiatowego DSC_1036roz Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego uczestniczyli w szkoleniu pn. Przyszłość młodych – nowe rozwiązania dla absolwentów. Szkolenie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Regionów.

Podczas szkolenia omówiono instrumenty rynku pracy skierowane do osób bezrobotnych do 30 roku życia. Szczególną uwagę zwrócono na korzyści jakie młodzi ludzie mogą otrzymać dzięki stażom, przedstawiono także założenia i cele bonów szkoleniowych, stażowych, zatrudnieniowych, na zasiedlenie. Przybliżono mechanizm refundacji składki na ubezpieczenia społeczne.

Celem szkolenia było wskazanie obszarów pomocowych, wdrażających absolwentów do aktywnego uczestnictwa w rynku pracy.

 ……………………..

15-12-2015

Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna z Brzegu dołączyła do grona członków Klastra Edukacji i Pracy logo wshe

Miło nam poinformować, iż Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna z Brzegu dołączyła do grona członków Klastra Edukacji i Pracy. Początkiem naszej współpracy będzie udział WSH-E w organizowanej przez operatora Klastra międzynarodowej konferencji „Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse”, gdzie Pani dr Magdalena Wnuk-Olenicz  zaprezentuje temat: Znaczenie edukacji i aktywności na rynku pracy osób w wieku senioralnym. Serdecznie zapraszamy już 19.01.2016 do Opola.
 ……………………..
 

09-12-2015

Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu nowym członkiem Klastra Edukacji i Pracy.

 ……………………..
Jański
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Opolu to kolejny członek naszego Klastra Edukacji i Pracy, którego Fundacja jest operatorem. Cieszymy się bardzo na możliwość współpracy z podmiotami z Opolszczyzny przyłączającymi się do naszej organizacji. Wspólna realizacja projektów i wymiana doświadczeń może być cennym wkładem dla każdego członka Klastra.
 

26-10-2015

„Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse” Konferencja organizowana przez Fundację Rozwoju Regionów!

visegrad_fund_logo_blue_800 (1)

W imieniu Fundacji Rozwoju Regionów oraz zagranicznych partnerów tj. Vzdelavacie a konferencne centrum INTENZIVA ze Słowacji i Age Management o. s z Czech mamy zaszczyt zaprosić do udziału w konferencji pt.:

„Zarządzanie wiekiem – zagrożenia czy szanse” konferencja odbędzie się 19.01.2016 w Opolu w Sali im. Orła Białego przy ul. Piastowskiej 14

zw222

Problematyka zarządzania wiekiem zyskuje na znaczeniu zarówno na płaszczyźnie społecznej jak i makro i mikroekonomicznej. Prognozy demograficzne zakładające szybkie starzenie się społeczeństwa oraz trwające od lat tendencje wydłużania życia w pełnej aktywności sprawiają, że zarządzanie populacją starszych pracowników będzie w nadchodzących latach nabierało większego znaczenia. Jesteśmy świadkami systematycznego wzrostu liczebności starszych pracowników przy jednoczesnym zmniejszającym się napływie młodych kadr oraz rodzącymi się trudnościami we współpracy pomiędzy przedstawicielami powyższych grup.

Niezaprzeczalne fakty demograficzne, będą niosły za sobą istotne skutki społeczne, ekonomiczne i budżetowe. Dlatego też kształtowanie polityki wiekowej to bardzo istotny temat z punktu widzenia rozwoju regionów. Celem naszej konferencji jest wymiana doświadczeń i praktyk wśród członków krajów Grupy Wyszehradzkiej, dlatego też prelegenci z Czech i Słowacji przedstawią przedmiotowe rozwiązania ze swoich państw.

Chcemy wspólnie zastanowić się nad strategią zarządzania wiekiem i poszukiwaniem holistycznych rozwiązań. Stąd też do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli krajów partnerskich, instytucji samorządowych, uczelni wyższych, doradców zawodowych, studentów, lokalnych przedsiębiorców oraz przedstawicieli biznesu z innych regionów.

Dodatkowych informacji udziela: Alina Bruska: alina.bruska@f-rr.org, tel.: 502292607. Biuro projektu: Wrocławska 133/2.04, 45-837 Opole Serdecznie zapraszamy do współpracy!

09-11-2014

FRR podpisała porozumienie o współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości.

pprn

16 września FRR podpisała porozumienie z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości. Na mocy porozumienia FRR będzie organizować kursy licencyjne dla pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. FRR jest organizatorem szkoleń w oparciu o minimum programowe Federacji na terenie całego kraju, zwłaszcza województwa śląskiego i opolskiego oraz jedynym uprawnionym organizatorem kursów w Małopolsce. Fundacja prowadzi szklenia zarówno przygotowujące do uzyskania licencji, jak również w obszarach nielicencjonowanych oraz szkolenia aktualizujące wiedzę.

24-08-2015

„FRR – Partnerem Regionalnym Konferencji PAFERE

Zapraszamy na konferencję Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, która odbędzie się 19- 20 września 2014 roku w Krakowie. Podczas spotkania odpowiemy na kluczowe pytania m.in.: Czy dobrobyt można zaprogramować? Czy skoro rząd dopłaca do zakupu mieszkań, to powinien zacząć je budować?

Program Konferencji

Szczegółowe informacje na temat Konferencji: http://www.pafere.org/konferencja_fundacji_pafere_krakow_2014.html Zapraszamy do uczestnictwa!

11-07-2015

OKAP aktywnie uczestniczy w inicjatywie w sprawie pracy tymczasowej.OKAP

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy, będący Uczestnikiem Klastra Edukacji i Pracy, bierze aktywny udział w obradach Inicjatywy ws. pracy tymczasowej, wspólnie z przedstawicielami organizacji rządowych i pozarządowych. Partnerem merytorycznym inicjatywy jest Konfederacja Lewiatan.

Rozmowy skupiają się m.in. wokół bezpieczeństwa pracy pracowników tymczasowych, w kontekście elastyczności usług świadczonych przez agencje pracy tymczasowej.

Jak podkreśla Dawid Seifert, Prezes Związku Pracodawców OKAP – doskonale rozumiemy, że agencje nowe na rynku potrzebują wsparcia stąd stawiamy na dobre praktyki i wysokie standardy, przezornie patrząc w kierunku kontroli, które oczywiście powinny być nieodłącznym elementem wzrostu jakości w branży. Stawiamy również na wymianę zdań z mniejszymi – niezrzeszonymi agencjami, które często są pomijane w komunikacji mogącej mieć wpływ na ich przyszłość. Mniejsi gracze na rynku nie mają prawa głosu i decyzje zapadają bez ich udziału i wiedzy w sprawach.

OKAP stara się wypracować wspólne stanowisko z uczestnikami Inicjatywy w kwestii administracyjnych aspektów prowadzenia tego typu działalności celując w jeszcze większą profesjonalizację świadczonych usług. Szczegółowe informacje na temat Inicjatywy dostępne są na stronie Związku Pracodawców OKAP

09-04-2015

FRR uczestnikiem II Europejskiego Kongresu Mobilności Pracy

W dniach 7 – 8 kwietnia 2014r. odbył się II Europejski Kongres Mobilności Pracy zorganizowany przez Inicjatywę Mobilności Pracy oraz Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Fundacja Rozwoju Regionów gościła w spotkaniu.

Podczas kongresu poruszono m.in. kwestie związane z wdrażaniem polityki UE w zakresie mobilności pracy i usług, praw pracowników delegowanych, wybrane zagadnienia dotyczące zakresu gwarancji świadczeń zdrowotnych dla pracowników delegowanych, przykłady dobrych praktyk zarządzania w polskich przedsiębiorstwach świadczących transgraniczne usługi opieki nad osobami starszymi w Niemczech, usług transgranicznych w zamówieniach publicznych.

Wśród prelegentów wystąpili m.in.: prof. Dr hab. Jerzy Hausner – były Wicepremier oraz Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Radosław Mleczko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Danuta Jazłowiecka (na zdjęciu) – Posłanka Parlamentu Europejskiego, dr Mijke Houwerzijl – Profesor prawa pracy na Uniwersytecie w Tilburgu, Robert Wójcik – Dyrektor Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej oraz wielu innych znamienitych gości, ekspertów w dziedzinie mobilności pracy.

Pierwszy dzień zwieńczyła uroczysta gala połączona z rozdaniem nagród Labor Mobilis 2014. Wyróżnienie otrzymał Radosław Mleczko.

Prezes Fundacji Rozwoju Regionów – Gerard Zaręba uczestniczył w kongresie.