fbpx

Misją Fundacji Rozwoju Regionów jest integrowanie edukacji z rynkiem pracy. Fundacja nie jest zwykłą firmą szkoleniową, jej wielopłaszczyznowa oferta umożliwia współpracę m.in. w zakresie:

  • przygotowywania i realizacji projektów (również unijnych),
  • organizacji wydarzeń branżowych, konferencji, debat, sympozjów,
  • badań, audytów, certyfikacji,
  • rekrutacji, outplacementu,
  • szkoleń oraz szeroko pojętych usług rozwojowych.

Dołączając do naszego zespołu masz szansę rozwijać się w wielu dziedzinach związanych z szeroką działalnością Fundacji. Założeniem FRR jest w głównej mierze tworzenie klastrów i powiązań pomiędzy partnerami z obszaru edukacji, rynku pracy, instytucji otoczenia biznesu, oraz instytucji publicznych. Wierzymy że wzajemna współpraca i kompleksowe podejście do realizowanych zadań są kluczem do uzyskiwania satysfakcjonujących rezultatów i nowej jakości oferowanych usług.

Nasz zespół to osoby z zaangażowaniem i pasją. Ufamy, że praca, która daje satysfakcję i jest szansą na ciągły rozwój i poszerzanie własnych umiejętności jest wartością samą w sobie. Dążenie do wspólnych celów i obserwowanie osiąganych rezultatów, które służą wspólnemu dobru daje poczucie sensu.

Jeżeli jesteś osobą, która ceni pracę mającą realny wpływ na osiąganie społecznych i edukacyjnych celów, zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy i złożenia aplikacji. Pozostańmy w kontakcie!