Szkolenia i usługi rozwojowe

Fundacja Rozwoju Regionów nie jest sztampową firmą szkoleniową choć w jej ofercie znajdują się ogólne i specjalistyczne szkolenia. Na rynku wyróżnia ją wielopłaszczyznowe, elastyczne podejście do Klienta możliwe dzięki Klastrowi Edukacji i Pracy, którego jest operatorem.

Dzięki wszechstronnemu oraz indywidualnemu podejściu do
Klienta Fundacja Rozwoju Regionów potrafi skutecznie:

 • odpowiadać na bieżące zapotrzebowanie pracodawców,
 • diagnozować i analizować potrzeby szkoleniowe w firmie,
 • szkolić kadrę w zależności od potrzeb rozwojowych firmy,
 • wspierać pracowników w rozwoju zawodowym,
 • podnosić efektywność firmy poprzez prowadzone doradztwo i realizację specjalistycznych szkoleń,
 • wspomagać procesy rekrutacyjne, przyczyniając się do obniżenia kosztów w firmie,
 • przygotowywać absolwentów szkół do wejścia na rynek pracy i rozpoczęcia rozwojowej ścieżki zawodowej,
 • aktywizować bezrobotnych, działać na rzecz włączenia zawodowego.

Korzystając z oferty Fundacji Rozwoju Regionów oraz
zostając jej Partnerem, zyskasz:

 • możliwość współpracy w ramach projektów unijnych,
 • dostęp do realizacji innowacyjnych projektów m.in. Klaster Edukacji i Pracy,
 • możliwość współpracy z Agencjami zatrudnienia w kraju i za granicą,
 • możliwość realizowania szkoleń w różnorodnych obszarach od miękkich, poprzez językowe, komputerowe, do zawodowych,
 • możliwość organizowania targów, seminariów, konferencji w obszarze rynku pracy i edukacji,
 • możliwość współtworzenia marki Klastra Edukacji i Pracy
 • możliwość korzystania z doradztwa w zakresie optymalizacji kosztów zatrudnienia

Nauka języków obcych z dofinansowaniem

Masz powyżej 25 lat, jesteś osobą czynną zawodowo (pracującą na umowę o pracę lub umowę zlecenie) i chcesz uczyć się języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego?  Wypełnij krótki formularz, a my odezwiemy się do Ciebie.

Zapewniamy:

 • pomoc przy uzyskaniu dofinansowania
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu
 • zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Krynicy-Zdroju
 • zajęcia 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
 • różne poziomy zaawansowania
 • grupy do 12 osób
 • przewaga zajęć praktycznych
 • egzamin z uznawanym certyfikatem

Bezpośredni kontakt do rekrutera:

Przemysław Zaremba – mobile: +48 519 138 519 e-mail: pzaremba@f-rr.org

Grafika użytkowa

Masz powyżej 25 lat, jesteś osobą czynną zawodowo (pracujesz na umowę o pracę lub umowę zlecenie) i chcesz nabyć umiejętności tworzenia grafiki użytkowej z wykorzystaniem komputera, tabletu smartphone? Chcesz świadomie istnieć w mediach społecznościowych  i zawodowych? Chcesz wykorzystać swoje umiejętności w pracy na odległość?  Wypełnij krótki formularz, a my odezwiemy się do Ciebie. 

Zapewniamy:

 • pomoc przy uzyskaniu dofinansowania
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu
 • zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju lub Gorlic
 • zajęcia 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
 • różne poziomy zaawansowania
 • grupy do 12 osób
 • przewaga zajęć praktycznych
 • egzamin z uznawanym certyfikatem

Bezpośredni kontakt do rekrutera:

Przemysław Zaremba – mobile: +48 519 138 519 e-mail: pzaremba@f-rr.org

Profesjonalna obsługa sekretariatu i biura firmy

Jesteś osobą czynną zawodowo (pracującą na umowę o pracę lub umowę zlecenie) i chcesz nabyć umiejętności organizacji i obsługi biura firmy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi zarządzania? Chcesz poznać zasady efektywnego zarządzanie czasem pracy? Chcesz wykorzystać nabyte umiejętności w pracy?  Wypełnij krótki formularz, a my odezwiemy się do Ciebie.

Zapewniamy:

 • pomoc przy uzyskaniu dofinansowania
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu
 • zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju lub Gorlic
 • zajęcia 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
 • zajęcia prowadzone przez osoby posiadające doświadczenia zawodowe
 • grupy do 12 osób
 • przewaga zajęć praktycznych
 • egzamin z uznawanym certyfikatem

Bezpośredni kontakt do rekrutera:

Przemysław Zaremba – mobile: +48 519 138 519 e-mail: pzaremba@f-rr.org

Cyfrowy pięćdziesięciolatek „50+”

Masz powyżej 50 lat, jesteś osobą czynną zawodowo (pracującą na umowę o pracę lub umowę zlecenie) i chcesz nabyć umiejętności obsługi i wykorzystania komputera, tabletu smartphone? Chcesz świadomie istnieć w mediach społecznościowych  i zawodowych? Chcesz wykorzystać swoje umiejętności w pracy na odległość?  Wypełnij krótki formularz, a my odezwiemy się do Ciebie.

Zapewniamy:

 • pomoc przy uzyskaniu dofinansowania
 • materiały dydaktyczne w cenie kursu
 • zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju lub Gorlic
 • zajęcia 2 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych
 • różne poziomy zaawansowania
 • grupy do 12 osób
 • przewaga zajęć praktycznych
 • egzamin z uznawanym certyfikatem

Bezpośredni kontakt do rekrutera:

Przemysław Zaremba – mobile: +48 519 138 519 e-mail: pzaremba@f-rr.org

Szkolenia dla zarządców i pośredników nieruchomości

Działamy w całej Polsce! Posiadamy tytuł autoryzowanego przedstawiciela F PPRN Pomagamy uzyskać dofinansowanie na szkolenie! Wykorzystaj tę szansę! Fundacja Rozwoju Regionów we współpracy z Federacją Porozumienia Polskiego Rynku Nieruchomości zaprasza na licencyjne szkolenia dla zarządców nieruchomościami i pośredników nieruchomości realizowane na terenie województwa małopolskiego i całej Polski. Fundacja jest jedyną organizacją w Małopolsce, która podpisała porozumienie z Federacją i na jego mocy jest autoryzowanym przedstawicielem FPPRN w Małopolsce do organizowania i przeprowadzania specjalistycznych szkoleń! Kursy licencyjne realizowane są w oparciu o Minimum Programowe F PPRN zgodnie z zasadami organizacji kursów licencyjnych i szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego pośredników w obrocie nieruchomości i zarządców nieruchomości.

W ofercie FRR znajdują się następujące szkolenia:

 • pośrednik w obrocie  nieruchomości
 • zarządca (administrator) nieruchomości
 • łącznie pośrednik i zarządca nieruchomości
 • inne szkolenia dotyczące rynku nieruchomości (program do uzgodnienia)
 • szkolenia uzupełniające dla licencjonowanych zarządców i pośredników wynikające ze zmian w prawie (program do uzgodnienia) lub szkolenia zamknięte dla pracowników jednej instytucji

Szkolenie może zakończyć się uzyskaniem bezterminowej licencji pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości. Kurs organizowany jest w systemie modułowym (dwudniowe sesje szkoleniowe po 8 h). Prowadzimy nabór ciągły na terenie całej Polski. Wzory licencji pośrednika nieruchomości i zarządcy nieruchomościami. licencja duża-wzór licencja mała- wzór. Szczegółowe informacje o licencjach dostępne są na stronie: www.pprn.pl W celu otrzymania szczegółowych programów szkoleń oraz informacji na temat ich realizacji zapraszamy do kontaktu. Paulina Lisowska Tel.: 608 341 318 E- mail: p.lisowska@f-rr.org